Populieren

De veldproef met genetisch gemodificeerde populieren is de oudste van de drie, op 6 mei 2009 werden reeds de eerste bomen aangeplant. De bedoeling van deze proef is het testen van populieren met een lager lignine gehalte omdat het hout op die manier makkelijker kan verwerkt worden.

Veel meer info omtrent deze veldproef vind je in het achtergronddossier van het VIB omtrent de veldproef, ook de laatste nieuwtjes zul je daar vinden. De eerste resultaten geboekt met hout afkomstig van de eerste snoeibeurt zijn positief, de ggo-populieren blijken in staat om tot 81% meer bio-ethanol te produceren per gram droge stof hout.