Maïs

In 2012 komt er meer dan waarschijnlijk (zie update) een veldproef met maïs, een samenwerking tussen ILVO en VIB. In het begin van het jaar kon iedereen die dat wou zijn bemerkingen, vragen ed doorsturen tijdens de publieksraadpleging. Op de tot nu toe gestelde vragen werden reeds antwoorden geformuleerd door de verantwoordelijke wetenschappers.

In de veldproef wil men de invloed van het GA20oxidase gen uittesten in veldcondities. In de serre bleek een extra kopie van dat gen te leiden tot planten met uitgestrekte groei en veranderde plantarchitectuur, zoals in de foto hiernaast. Het is nu de bedoeling om uit te testen of dit fenotype zich ook manifesteert in het veld. Daarvoor werd het gen ingebracht in een inbred maïs lijn die niet voor consumptie kan gebruikt worden. Het gaat hier dan ook over een louter fundamenteel onderzoeksproject. In het eerste jaar wordt enkel de veranderde plantenarchitectuur onderzocht. Moest dit succesvol blijken, dan zal in een later stadium onderzocht worden of die veranderde plantenarchitectuur ook tot een meeropbrengst leidt en of de meeropbrengst ook wordt vastgehouden in drogere periodes.

Update:

De veldproef ggo-maïs van VIB en ILVO krijgt een positief advies van de Bioveiligheidsraad. “De raad ziet geen problemen met bioveiligheidsaspecten, maar maakte wel enkele opmerkingen over de doelstellingen en het opzet van de proef”, zegt René Custers van VIB.

Update 2:

De federale regering heeft het licht op groen gezet voor een project met een veld met genetisch gewijzigde maïs in Wetteren, dat door het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) was ingediend.