Veldproeven

Dankzij het baanbrekende werk van Marc van Montagu en Jeff Schell was België een  van de pioniers binnen het agrobiotechnologisch onderzoek. Hierdoor behoorde ons land ook tot de eersten ter wereld die veldproeven met genetisch gemodificeerde gewassen uitvoerden. Een overzicht van hoeveel veldproeven in het verleden uitgevoerd werden vind je in onderstaande grafiek.

Op dit moment zijn er 3 veldproeven goedgekeurd in België en deze worden momenteel ook uitgevoerd. Extra info omtrent deze 3 proeven vind je onder het menu veldproeven in de balk bovenaan.