Genetic Roulette

Genetic Roulette is een boek geschreven door Jeffrey Smith, waarin hij in 65 hoofdstukken 65 zogenaamde gezondheidsrisico’s omtrent genetisch gemodificeerde gewassen aanhaalt. De linkerpagina’s van het boek zijn geschreven voor de snelle lezer, beknopte puntjes, tekeningen en een aantal quotes. De rechterpagina moet dan zogezegd de gerefereerde tekst brengen met links naar wetenschappelijke artikels en theoretische risico’s. Volgens Jeffrey Smith is dit boek het meest complete werk dat ooit over de gezondheidsrisico’s van ggo’s werd geschreven…

Maar is dat wel zo? Is dit werkelijk een wetenschappelijk onderbouwd werk over de gezondheidsgevaren van ggo’s? En belangrijker, kloppen de claims eigenlijk wel die in dat boek staan?

Dat is een vraag die David E. Tribe zich in 2007 ook stelde en daarom kocht hij het boek en nam het van voor tot achter door.  Eerst en vooral viel op dat het boek enorm biased was, nergens was er plaats voor de grote voordelen die ggo’s kunnen bieden, zoals bv. het verlagen van het risico op kanker veroorzaakt door mycotoxines in beschimmelde maïs. De topics waar hij als wetenschapper specifiek mee bezig was, zoals antibiotica resistentie bij bacteriën, bleken al snel zwaar misleidend en compleet fout te zijn.

In 2007 besloot hij daarom alle 65 claims tegen een wetenschappelijk peer-reviewed licht te houden. Uiteindelijk bleek iedere van de 65 claims, mythes noemt David E. Tribe ze, vervormd, misleidend, compleet fout of gebaseerd te zijn op verkeerdelijke voorstelling of het verkeerd lezen van de gerefereerde wetenschap!

Een eerste stap in het weerleggen van dit boek was een artikel in een Australische krant dat echter maar op een heel beperkt aantal claims inging. Andere mythes van Jeffrey Smith werden aan het licht gebracht in verschillende posts op gmopundit.

Alle 65 claims nagaan was echter een enorme taak waarvoor David E. Tribe samenwerkte met Prof Bruce Chassy van de University of Illinois, een werk dat uiteindelijk bijna 3 jaar in beslag nam. Daarbij stuurden ze hun werk naar verschillende wetenschappelijke experten wereldwijd om een zo goed als mogelijk peer-reviewed resultaat te bekomen. Sommige van die wetenschappers waren zelfs moeilijk te overhalen om hun tijd te besteden aan het weerleggen van wat zij “belachelijke en ongefundeerde claims” van Jeffrey Smith noemden.

De uiteindelijke resultaten werden in 2010 gepubliceerd op de website Academics Review. Daar worden punt voor punt, op eenzelfde manier als in het boek, de 65 mythes die Jeffrey Smith wenst te verspreiden een voor een onderuit gehaald. 

Het belang van dit overzicht kan niet genoeg benadrukt worden. Op een peer-reviewed, wetenschappelijk onderbouwde en inhoudelijke manier wordt aangetoond waarom de mythes die Jeffrey Smith tracht te verspreiden niet ook maar een klein beetje kloppen. Deze 65 claims bevatten de grootste misverstanden en leugens die over de gezondheidsrisico’s van ggo’s geschreven en verspreid worden. Dit overzicht is dus ook een van de meest gedegen en wetenschappelijke informatiebronnen voor iedereen die zich inhoudelijk wenst te informeren omtrent deze ggo-mythes.

Het is de bedoeling om in de toekomst een aantal van deze mythes ook hier te behandelen en in het Nederlands beschikbaar te maken zodat ze voor iedereen heel toegankelijk zijn. Tot dan kan enkel verwezen worden naar het enorm uitgebreide en prachtige initiatief van David E. Tribe en Prof. Bruce Chassy.

De 65 ggo-mythes in Genetic Roulette.