De onbestaande koppelverkoop van RR gewassen

Een van de meest hardnekkige mythes omtrent genetisch gemodificeerde gewassen en dan specifiek de Roundup Ready gewassen (tolerant tegen glyfosaat herbiciden) is de zogezegde aanwezigheid van koppelverkoop. Volgens mensen/belangengroepen die deze mythe verspreiden zou Monsanto boeren die Roundup Ready zaad aankopen, verplichten ook het herbicide Roundup via hen aan te kopen. Indien dit het geval zou zijn, is er inderdaad sprake van koppelverkoop. Er is namelijk sprake van koppelverkoop, wanneer de leverancier de verkoop van een bepaald product afhankelijk stelt van de koop van een ander product. Echter zijn er, buiten Monsanto, heel wat andere bedrijven die ook een glyfosaat herbicide op de markt brengen, Roundup is namelijk enkel de merknaam die Monsanto aan zijn glyfosaat herbicide geeft.

Als men het Monsanto Technology/Stewardship agreement naleest zou daar volgens deze mensen dus moeten instaan dat boeren die RR zaad kopen verplicht zijn ook Roundup aan te kopen en enkel dit herbicide op hun gewassen te gebruiken. Een korte google zoektocht levert ons links op naar de agreements uit 2008 2009 en 2011. Na even zoeken komen we uit op het stukje, onder punt 4, dat gaat over het gebruik van herbicides, voor het gemak hieronder 1 op 1 geknipt en geplakt. Het relevante stuk is in het vet geplaatst.

To use on Roundup Ready® or Genuity Roundup Ready®crops only a labeled Roundup agricultural herbicide OR other authorlzed non-selective herbicide which could not be used in the absence of the Roundup Ready gene (see TUG for details on authorized non-selective products).

Uit dit agreement blijkt dat van deze zogezegde koppelverkoop geen sprake is. De boer is namelijk vrij om Roundup OFWEL een ander glyfosaat herbicide te gebruiken. Hoe het komt dat zo vele belangengroepen, milieuverenigingen, politici en andere mensen deze koppelverkoop-kwakkel nog steeds trachten te verspreiden is onbegrijpelijk. Een simpele google zoektocht ontkracht hun mythe al onmiddellijk en toont aan dat dergelijke mensen vooral bezig zijn met het voeren van een anti-ggo campagne die niet eens op feiten hoeft gebaseerd te zijn.

Nog niet zo lang geleden nam een familiale boer de moeite om het volledige Monsanto Technology/Stewardship agreement te bespreken en welke invloed dit contract op zijn werk heeft, wat voor hem dus de voor en eventueel de nadelen zijn. Vanuit het perspectief van iemand die deze gewassen ook daadwerkelijk gebruikt…