Maakt Séralini zijn belofte waar?

Toen Séralini zijn media-circus opzette in September wou hij de volledige data van zijn studie niet bekend maken. Nogal vreemd dat een wetenschapper, die zich graag als “onafhankelijk” laat afschilderen zijn volledige data niet onmiddellijk bij zijn publicatie voegt. Waar dient die Supplementary data anders voor?

Séralini verschuilde zich echter achter het feit dat bepaalde bedrijven/multinationals zich aan hetzelfde gedrag bezondigen en ook hun data niet vrijelijk beschikbaar maken. Dat hij daarmee hetzelfde (verwerpelijke?) gedrag vertoont als de bedrijven die hij o zo graag bestrijdt, is, nu ja… nogal ironisch, of hypocriet zo je wil.

Deze week publiceerde Séralini/CRIIGEN een persbericht met uitnodiging voor deel 2 van de show (op 15 januari). Mijn eerste gedacht, publiceren ze hun data dan toch? Maar dat was toch even te naïef. Nope, ze deponeren hun data formeel bij een notaris :-| . Wat dit nog met wetenschap te maken heeft, Jef mag het weten! Wat een notaris met die data aan moet, Jef zijn broer mag het weten… Er is echter opnieuw een belofte aan gekoppeld:

We will make these public as soon as the regulatory agencies or Monsanto do the same for their data, or when governments consent to publish the industry data.

Maar nu wordt het interessant! EFSA kwam zonet ook met een persbericht, in dit persbericht kondigen ze aan dat ze bij het vrijgeven van data, gebruikt bij risico analyses verder aan transparantie zullen werken. Waar de data vroeger schriftelijk moest opgevraagd worden, zal de data in de toekomst gewoon online gepubliceerd worden. Een verandering die we natuurlijk enkel kunnen toejuichen. De eerste dataset die op die manier beschikbaar wordt, is alle data waarop de risico analyse van de GGO maïs NK603 gebaseerd werd. Je vindt de link onderaan de pagina. Pas op als je ze wenst te downloaden, het is meer dan 500 mb.

Nu wordt het morgen natuurlijk interessant! Houdt Séralini zich aan zijn belofte en deponeert hij de data niet enkel bij een notaris of schudt hij een nieuwe belofte en dito voorwaarde uit zijn mouw? Bemerk het gebruik van “or” in de quote van het persbericht!

Ik zet mijn geld in op 2 mogelijkheden:

1) Séralini doet alsof zijn neus bloedt en gaat gewoon verder met zijn notaris show alsof er niets gebeurd/veranderd is.
2) Séralini haalt een argument boven in de trant van: “Dat EFSA zijn data beschikbaar stelt wil natuurlijk niet zeggen dat ALLE data beschikbaar is over ALLE risico analyses in ALLE landen in ALLE… (you get the point). En bijgevolg blijft de data bij de notaris tot ALLE data uit ALLE … (you get the point) vrij en online beschikbaar is”.

Hopelijk komen mijn vermoedens niet uit… Morgen weten we meer!
Update:
De vermoedens zijn dus inderdaad bevestigd met een uitvlucht van variant 2. Séralini geeft zijn data enkel vrij als de bevoegde instanties ook alle data vrijgeven die tot de toelating van glyfosaat pesticiden zoals roundup leidden (los van ggo’s). De data zit dus bij de notaris en de show gaat verder…

Mark Lynas, van held naar verrader

Op 6 december kwam Mark Lynas een lezing geven op het “biotech for society
symposium” in Gent. De lezing zelf werd jammergenoeg niet gefilmd, maar voor de geïnteresseerden vind je hier wel bijna dezelfde lezing. Het is er een die Mark gaf voor het John Innes Centre. Je moet er wel silverlight voor geïnstalleerd hebben…

Lezing Mark Lynas.

Bart Coenen, hoofdredacteur van Velt nam op die dag een interview af van Mark Lynas. De Engelstalige versie vind je terug op deze blog, op de Nederlandstalige versie is het nog even wachten. Deze verschijnt normaal eind deze maand in de januari editie van Seizoenen.

Ooit was Mark Lynas een notoir anti ggo-er die er niet voor terugdeinsde veldproeven te vernielen. Toen hij zoals hij zelf zegt, wetenschap ontdekte, omdat hij zijn boeken omtrent klimaatsverandering deftig wou onderbouwen, veranderde ook zijn mening over ggo’s. Want, zo redeneerde hij, hoe kan men wetenschap omarmen als het om het klimaat gaat en het verwerpen als het om genetische gemodificeerde gewassen gaat. Die klik maakte Mark reeds in 2008 en verwerkte die deels in het boek “The god species of De mens als God”. Op 3 januari gaf hij een speech tijdens de Oxford Farming conference waarin hij het proces dat hij doormaakte uit de doeken deed. Een echte aanrader! Zo goed ontvangen zelfs dat ze na amper een week reeds meer als 250.000 keer bekeken werd. De speech zelf kun je bekijken en lezen op de blog van Mark Lynas zelf.

De reacties waren talrijk en niet altijd even positief. Notoir anti ggo-er en ecofeministe  (wolf in schapenvacht) Vandana Shiva slaagde er zelfs in ggo’s met verkrachting te vergelijken. Of wat dacht je van het linken van ggo’s aan effecten op penissen??? Maar al bij al was de berichtgeving overwegend positief en werden heel wat nieuwsartikels en verschillende blogposts aan zijn speech gewijd. Bij de grote milieu organisaties bleef het echter angstvallig stil, nochtans waren ze tijdens de speech meermaals de gebeten hond. Een teken aan de wand dat ze zelf niet langer zeker zijn van hun ideologisch extreme standpunten? De enige grote natuurvereniging die wel reageerde was The Nature Conservancy bij monde van president and CEO Mark Tercek.

Dat de speech van Mark Lynas een grote invloed heeft staat buiten kijf, maar of we nu weldegelijk op een “turning point” zijn gekomen, zoals sommigen beweren/hopen, dat zal de tijd nog moeten uitwijzen!

Vergelijking tussen verschillende plantveredelingsmethoden

Schematisch overzicht (klik voor grote versie) die verschillende plant veredelingsmethoden met elkaar vergelijkt. De lijst is wel opgemaakt vanuit Amerikaans oogpunt en de lijn die patentering behandelt, geldt dus enkel in Amerika. Daar kunnen klassiek veredelde gewassen namelijk ook gepatenteerd worden.

Het bijhorende artikel vind je op de blog van Kevin M. Folta.

Methods used to improve plants (Click for larger image)

Van nertsen tot GGO’s, open brief aan Meyrem Almaci

Beste Meyrem Almaci,

Ik was positief verrast om in “Reyers laat” van 24 mei jongstleden een politica op basis van rationaliteit en wetenschappelijk onderzoek een discussie te horen voeren. Als wetenschapper kon ik dat ten zeerste appreciëren!

Na wat literatuur over het thema bleek al snel dat men zich inderdaad tot “cherry picken” dient te verlagen om te beweren dat nertsen thuishoren in een kwekerij. De overgrote meerderheid van studies gepubliceerd in toptijdschriften, zoals het door u aangehaalde Nature, en rapporten van overheidsinstellingen bevestigen inderdaad eenzelfde consensus. Maar zoals u terecht aanhaalde, kan men naast een consensus onder specialisten altijd ook een aantal schijnbaar tegenstrijdige artikels (de door u aangehaalde 1%) terugvinden.

Zo is de vergelijking met de anthropogene invloed op de klimaatsverandering inderdaad makkelijk gemaakt. Ook daar vindt men naast een consensus onder klimaatwetenschappers enkele tegenstrijdige studies die door klimaatsceptici misbruikt worden om een ideologische strijd te voeren, terwijl ze blind blijven voor een enorme waterval aan studies, uitgevoerd door gereputeerde instellingen en gepubliceerd in toptijdschrijften, die deze anthropogene invloed onderschrijven.

Aan de ene kant was ik donderdag blij verrast een politica met zin voor rationaliteit en wetenschap een discussie te zien voeren. Anderzijds had ik toch een wat dubbel gevoel, rekening houdend met sommige standpunten van GROEN in andere discussie’s.

De discussie omtrent genetisch gemodificeerde gewassen ligt me, omwille van mijn opleiding, nauw aan het hart. Ik ben er ten zeerste van overtuigd dat er heel wat al dan niet contextuele tegenargumenten aangaande ggo’s gegeven kunnen worden. Alhoewel ik ook die discussie’s uitermate boeiend en interessant vind, wil ik het hier hebben over de intrinsieke veiligheid van de techniek genetisch modificeren.

Op de site van GROEN vind ik aangaande dit topic volgende tekst terug:

“De risico’s en langetermijneffecten op milieu en volksgezondheid zijn onvoldoende onderzocht. Er bestaat nog zeer grote onzekerheid over de mogelijke impact van ggo’s op de volksgezondheid op lange termijn. Daarover bestaat nagenoeg geen onafhankelijk lange termijn onderzoek. Uit een beperkt aantal studies over de effecten op zoogdieren blijkt wel een negatieve impact (o.a. vruchtbaarheidsstoornissen, impact op immuunsysteem, lever-, en nierstoornissen bij muizen, ratten en hamsters). Er zou dus zeker meer onafhankelijk onderzoek moeten gebeuren door overheidsinstanties vooraleer de gewassen grootschalig in te zetten voor voedselproductie.”

U weet, of u weet dat niet, maar dan weet u het nu, dat er omtrent de intrinsieke veiligheid van deze techniek letterlijk al honderden wetenschappelijke artikels (vaak in toptijdschriften zoals Nature of Science) gepubliceerd werden. En ook heel wat overheidsinstanties publiceerden reeds lijvige rapporten aangaande deze materie. Zo ook de EU, FSANZ, WHO, EFSA, FSA, NSA, UN, FAO en nog tal van nationale en internationale gereputeerde wetenschappelijke instellingen en academies. Allen onderschrijven ze dat genetische modificatie op zich géén inherente risico’s inhoudt voor mens en milieu.

Uit bovenstaande tekst blijkt echter dat minstens een aantal mensen binnen uw partij volledig voorbijgaan aan deze consensus en zelf vervallen in “cherry picken”. Het is duidelijk dat men indirect verwijst naar onderzoek van o.a. Pusztai, Séralini en Ariz en Leblanc. Die enkele wetenschappers (u noemde ze de 1% in Reyers laat) die deze concensus tegenspreken en van wie het onderzoek reeds meermaals weerlegd werd omwille van o.a. zware methodologische gebreken.

Een aantal van uw partijgenoten lanceerden recent een boek omtrent ggo’s. De hoofdstukken die ingaan op de veiligheid van de techniek “cherry picken” opnieuw gretig uit onderzoek van diezelfde Séralini en Ariz en Leblanc terwijl nergens ook maar enig spoor te bekennen valt van de door mij aangehaalde studies, nochtans uitgevoerd door gereputeerde instellingen en gepubliceerd in toptijdschriften EN waar onder specialisten weldegelijk consensus over is.

Ik vraag me dus ook af hoe ik dit moet plaatsen? Zijn er binnen de partij GROEN dan twee lijnen, waarbij de ene een rationeel en wetenschappelijke koers wensen te varen gebaseerd op (top)wetenschap en consensus en daarnaast een meer ideologisch dogmatische lijn die artikels “cherry picken” om een opinie te kunnen staven? Bestaat daar binnen de partij discussie over?  Of is het voor uw partij perfect mogelijk om in de ene discussie een wetenschappelijk rationele lijn te volgen en in een andere (ergo veiligheid van ggo’s)  net hetgeen te doen wat u in Reyers laat aan de kaak stelt? Ik hoop dan ook van harte dat het niet dit laatste is, dit zou toch wel van enige hypocrisie en weinig consequentheid aangaande rationaliteit en wetenschappelijkheid getuigen. Want dan is de vergelijking met klimaatsceptici, zoals u ook aanhaalde, inderdaad heel snel gemaakt…

Crappé Jeroen

Consument koopt ggo-voeding ook al beweert hij van niet

Consumenten zijn in realiteit vlugger geneigd om genetisch gemodificeerde voeding te kopen dan ze desgevraagd willen toegeven. Omtrent een ‘maatschappelijk geladen’ onderwerp als ggo’s stemmen de antwoorden van respondenten in enquêtes namelijk niet overeen met hun werkelijk gedrag. Dat besluiten onderzoekers van de universiteit van Otago (Nieuw-Zeeland) op basis van een praktijkexperiment.

In een Nieuw-Zeelandse studie, waar het directoraat-generaal Leefmilieu van de Europese Commissie de aandacht op vestigt, werd nagegaan of het gedrag van de consument overeenstemt met zijn verklaringen omtrent ggo’s. De proefopstelling waren fruitkraampjes die werden geplaatst in het thuisland van de onderzoekers en in vijf EU-lidstaten: België, Frankrijk, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Het volledige artikel met enkele opmerkelijke bevindingen lees je op VILT.be.

De oorspronkelijke studie en nieuwsbericht van de Europese Commissie vind je hier.