Emopatat

Mevr. De Keersmaeker heeft groot gelijk: in onze samenleving is een mening inderdaad geen misdaad – extreme uitzonderingen zoals strafbaar racisme buiten beschouwing gelaten. Maar ze heeft groot ongelijk met haar suggestie dat de rechtbank “het sociaal engagement van de toenmalige actievoerders criminaliseert, en elke groep mensen die voor zijn eisen op straat komt gelijkstelt met een criminele bende”. Het vonnis bewijst het tegendeel.

Het volledige opiniestuk van advocaat en docent mediarecht Leo Neels kun je op knack.be nalezen. 

Grondige wetenschappelijke analyse van de Séralini paper/saga

A recent paper published in the journal Food and Chemical Toxicology presents the results of a long-term toxicity study related to a widely-used commercial herbicide (RoundupTM) and a Roundup- tolerant genetically modified variety of maize, con- cluding that both the herbicide and the maize varieties are toxic. Here we discuss the many errors and inaccuracies in the published article resulting in highly misleading conclusions, whose publication in the scientific literature and in the wider media has caused damage to the credibility of science and researchers in the field. We and many others have criticized the study, and in particular the manner in which the experiments were planned, implemented, analyzed, interpreted and communicated. The study appeared to sweep aside all known benchmarks of scientific good practice and, more importantly, to ignore the minimal standards of scientific and ethical conduct in particular concerning the humane treatment of experimental animals.

via The Genetic Tomato (@Gentomaat)

Het volledige artikel is hier te raadplegen via Springer Link en is voor korte tijd als pdf hier te downloaden.

WHO: Tot 500.000 kinderen worden ieder jaar blind omwille van vit A deficiëntie, de helft sterft.

This young boy has typical stigmata of severe vitamin A deficiency: Bitot's spot OD; and keratomalacia which led to a staphylomatous, xerotic cornea OS.

Vitamine A deficiëntie is in grote delen van de derde wereld nog steeds een oorzaak van enorm veel leed. Jammergenoeg zijn het dan nog vaak kinderen die hierdoor getroffen worden. Cijfers van het WHO wijzen er nogmaals op dat jaarlijks enorm veel mensen sterven aan een tekort aan deze belangrijke vitamine. 

Zogeheten “silver bullets” in de bestrijding van Vit A deficiëntie zijn er jammergenoeg niet. Het streven zou een voor iedereen toegankelijk en gevarieerd dieet moeten zijn, maar zolang we daar niet zijn is het aangewezen supplementen toe te voegen of aan fortificatie te doen. Het verrijken van stapelvoedsel is een bewezen en nog steeds vaak gebruikte methode om tekorten aan bepaalde nutriënten weg te werken, zelfs in gebieden waar een gevarieerd dieet vanzelfsprekend is. 

In de bestrijding van vitamine A deficiëntie zou gouden rijst een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn. Natuurlijk geen heiligmakende oplossing, niet in het minst omdat in vele gebieden waar vitamine A deficiëntie heerst, rijst een beperkte tot geen rol speelt in het dagelijkse dieet. Voor deze gebieden worden ook andere stapelgewassen, zoals bv. cassava verrijkt met vitamine A. Maar waar wel rijst gegeten wordt, kan het een enorm verschil maken. Amper 100-150 gr (gekookte) rijst per dag bevat 60% van de vit A behoefte voor kinderen tussen 6-8 jaar.

Jammergenoeg voeren heel wat NGOs, met Greenpeace op kop, een ideologische hetze tegen gouden rijst die er samen met een absurd ggo-specifiek regularisatieproces voor zorgden dat dit project reeds meer dan tien jaar vertraging opliep. Zelfs met enorm conservatieve schattingen kostte deze vertraging het leven van tienduizenden tot honderdduizenden kinderen. Is deze ideologische strijd tegen 1 welbepaalde veredelingstechniek echt het leven van honderdduizenden kinderen waard?

Veel meer info over het gouden rijst project via goldenrice.org.

Maakt Séralini zijn belofte waar?

Toen Séralini zijn media-circus opzette in September wou hij de volledige data van zijn studie niet bekend maken. Nogal vreemd dat een wetenschapper, die zich graag als “onafhankelijk” laat afschilderen zijn volledige data niet onmiddellijk bij zijn publicatie voegt. Waar dient die Supplementary data anders voor?

Séralini verschuilde zich echter achter het feit dat bepaalde bedrijven/multinationals zich aan hetzelfde gedrag bezondigen en ook hun data niet vrijelijk beschikbaar maken. Dat hij daarmee hetzelfde (verwerpelijke?) gedrag vertoont als de bedrijven die hij o zo graag bestrijdt, is, nu ja… nogal ironisch, of hypocriet zo je wil.

Deze week publiceerde Séralini/CRIIGEN een persbericht met uitnodiging voor deel 2 van de show (op 15 januari). Mijn eerste gedacht, publiceren ze hun data dan toch? Maar dat was toch even te naïef. Nope, ze deponeren hun data formeel bij een notaris :-| . Wat dit nog met wetenschap te maken heeft, Jef mag het weten! Wat een notaris met die data aan moet, Jef zijn broer mag het weten… Er is echter opnieuw een belofte aan gekoppeld:

We will make these public as soon as the regulatory agencies or Monsanto do the same for their data, or when governments consent to publish the industry data.

Maar nu wordt het interessant! EFSA kwam zonet ook met een persbericht, in dit persbericht kondigen ze aan dat ze bij het vrijgeven van data, gebruikt bij risico analyses verder aan transparantie zullen werken. Waar de data vroeger schriftelijk moest opgevraagd worden, zal de data in de toekomst gewoon online gepubliceerd worden. Een verandering die we natuurlijk enkel kunnen toejuichen. De eerste dataset die op die manier beschikbaar wordt, is alle data waarop de risico analyse van de GGO maïs NK603 gebaseerd werd. Je vindt de link onderaan de pagina. Pas op als je ze wenst te downloaden, het is meer dan 500 mb.

Nu wordt het morgen natuurlijk interessant! Houdt Séralini zich aan zijn belofte en deponeert hij de data niet enkel bij een notaris of schudt hij een nieuwe belofte en dito voorwaarde uit zijn mouw? Bemerk het gebruik van “or” in de quote van het persbericht!

Ik zet mijn geld in op 2 mogelijkheden:

1) Séralini doet alsof zijn neus bloedt en gaat gewoon verder met zijn notaris show alsof er niets gebeurd/veranderd is.
2) Séralini haalt een argument boven in de trant van: “Dat EFSA zijn data beschikbaar stelt wil natuurlijk niet zeggen dat ALLE data beschikbaar is over ALLE risico analyses in ALLE landen in ALLE… (you get the point). En bijgevolg blijft de data bij de notaris tot ALLE data uit ALLE … (you get the point) vrij en online beschikbaar is”.

Hopelijk komen mijn vermoedens niet uit… Morgen weten we meer!
Update:
De vermoedens zijn dus inderdaad bevestigd met een uitvlucht van variant 2. Séralini geeft zijn data enkel vrij als de bevoegde instanties ook alle data vrijgeven die tot de toelating van glyfosaat pesticiden zoals roundup leidden (los van ggo’s). De data zit dus bij de notaris en de show gaat verder…

Als je ratten gebruikt met 72% kans op tumorontwikkeling, dan vind je waarschijnlijk ook tumoren!

via The Genetic Tomato (@Gentomaat)

Update 2

Ondertussen lopen de eerste officiële en uitgebreidere wetenschappelijke analyses en commentaren op de studie van Séralini binnen.

Een Nederlandstalige analyse vind je in deze publicatie van het VIB.
Een Engelstalige analyse vind je via het EFSA. 

In de laatste uitgave van FCT staan maar liefst 17 letters to editor en andere commentaren op de Séralini studie.

Op 19 september lanceerde Séralini een nieuwe studie waarin hij schijnbaar aantoont dat het eten van GGO’s kankerverwekkend is. Dat er een grote mediacampagne opgezet werd, konden we merken in de pers. Maar is dit wel terecht? Of past deze studie eerder in het rijtje van zijn vorige studie’s, die achteraf extreem gebrekkig bleken en al lang door verschillende experts onderuit gehaald werden. Eerst en vooral de paper waar het dus over gaat met als titel; “Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize”.

Dat dit de eerste langetermijnstudie zou zijn is natuurlijk complete onzin. Bv. uit dezelfde, ja dezelfde journal dit overzicht. Maar ook hier vind je een uitgebreide bloemlezing. Nogal onbegrijpbaar dat Séralini, waarvan je toch zou verwachten dat hij zijn literatuur kent, in zijn artikel nergens naar dergelijke studies verwijst. Studies die er zijn, beter uitgevoerd zijn en die compleet het tegenovergestelde van wat hij stelt aantonen. Dat laatste zou er natuurlijk ook wel voor iets tussen kunnen zitten…

Inhoudelijk zijn er bij deze studie heel wat vraagtekens te zetten bij zowel de methodologie, resultaten als presentatie van het geheel. De lijn in die commentaar komt hoofdzakelijk overeen met het gebrekkige onderzoek dat door hem reeds werd gepubliceerd en op deze site grondig becommentarieerd werd. Een overzicht van commentaren op de studie vind je onderaan dit artikel, hier alvast enkele samengevat.

- Een van de belangrijkste is echter het gebruik van SD ratten. Séralini vergeet “toevallig” te vermelden dat deze soort enorm vatbaar is voor het ontwikkelen van kankers. Tot 86% van de mannelijke en 72% van de vrouwelijke ratten blijken spontaan kanker te vertonen voor het bereiken van de leeftijd van 2 jaar. Andere studies bevestigen hoge percentage van spontane tumorontwikkeling. Dit in combinatie met beperkte aantallen ratten per (controle) groep, maakt het mogelijk om de resultaten van Séralini puur op basis van kans te bekomen. Die foto’s met enorme kankergezwellen hadden dus evengoed controles geweest kunnen zijn. De wetenschappelijke relevantie van die figuren? Nihil!

- Men geeft in de paper zelf toe aan cherrypicking te doen en enkel de “mooiste” resultaten te vermelden. (‘All data cannot be shown in one report and the most relevant are described here’ ). Nochtans bestaat er zoiets als supplemental material als je niet alles in je paper zelf krijgt.

- Op geen enkele manier kan Séralini een dose-response relatie aantonen, enorm bevreemdend net omdat bijna alle toxische effecten dergelijke relatie vertonen. Séralini verklaart dit door te stellen dat het effect aan zeer lage concentraties optreedt en dan gelijk blijft voor hogere concentraties. Ten eerste is dat een conclusie die je uit deze data niet zomaar kunt trekken en daarnaast is het feit dat er helemaal geen effect is van R en GMO minstens even waarschijnlijk.

En nog twee mss heel specifieke voorbeelden:

-Uit figuur 1 blijkt dat de mannelijke ratten gevoed op op GMO of Roundup bij de hoogste gebruikte concentraties langer leven als de controle groep zonder GMO of R. Uit figuur 2 zou dan moeten blijken dat diezelfde mannetjes vroeger tumoren ontwikkelen…
-In tabel 3 zie je dan weer dat effecten van Roundup (A) (1 miljardste procent R) in veel gevallen een groter effect heeft dan (C), de hoogste concentratie R, namelijk 0.5%.

(Wie figuur 1 ook verwarrend vindt kan hier wat extra uitleg verkrijgen.)

Uit dergelijke resultaten kun je niets anders besluiten dan dat het om natuurlijke, experimentele variatie gaat.

Er valt verder nog heel wat commentaar te geven (zie refs bovenaan), maar de bottom line is toch wel dat dit sub-standaard onderzoek is waarvan het eigenlijk onbegrijpbaar is dat het door peer-review geraakt is. Uiteindelijk toont dit onderzoek aan dat SD ratten heel vaak deze vorm van kanker ontwikkelen voor het bereiken van de leeftijd van 2 jaar. Niets nieuws dus, want dat weten we reeds uit dat onderzoek uit 1979. Het heeft echter niets met GGO noch met R te maken.

Ook de communicatie omtrent de ganse studie is op zijn zachtst gezegd nogal vreemd. Zo hadden journalisten reeds toegang tot de studie, vooraleer ze gepubliceerd werd in Food and Chemical Toxicology, maar werd het hen verboden om buitenstaanders en experten om een mening te vragen bij het schrijven van hun artikels?! En op 20 september wordt op een persconferentie in het Europese Parlement het onderzoek voorgesteld en toegelicht door Séralini en EP Corinne Lepage, die toevallig net haar anti-ggo boek publiceert. Gaat het nu om de wetenschap of om politiek gewin? Dat volgende week ook Séralini een anti-ggo boek lanceert en een anti-ggo film mét deze tumor foto’s (voor hen geen embargo) maakt natuurlijk veel duidelijk.

Het is ook bevreemdend om te merken dat bepaalde mensen steeds op hun achterpoten gaan staan als blijkt dat onderzoek belangenconflicten vertoont of gesponsord werd door multinationals en er hier blijkbaar geen vuiltje aan de lucht is. Het feit dat Séralini, die zichzelf verleden jaar nog uitriep tot “International scientist of the year” voor het luttele bedrag van 375$ via CRIIGEN sterke banden onderhoudt met Greenpeace, dat Séralini een anti-ggo agenda heeft, anti-ggo boeken schrijft en het onderzoek voor meer dan 3 miljoen euro gesponsord werd door Auchan, Carrefour en FPH is hier dan geen probleem?

Update

Een belangrijk punt dat door o.a. “memsommerville” geopperd wordt en waar in dit artikel dieper op ingegaan wordt belangt het standaard voedsel van laboratten. Reeds meer dan een decennium bevat het voedsel van laboratten in Amerika ggo’s, in Europa is dit minder gebruikelijk, maar niet volledig uit te sluiten. Hoe komt het dat in al die jaren in alle wetenschappelijke experimenten die op ratten werden uitgevoerd dergelijke toename in tumorontwikkeling, ten opzichte van de vorige decennia, onzichtbaar is gebleven? Of hoe komt het dat Europese labo-ratten niet langer leven in afwezigheid van ggo-voedsel?

Overzicht commentaren

-Stenographers, anyone? GMO rat study authors engineered embargo to prevent scrutiny
-Was Séralini GMO study designed to generate negative outcome?
-Under Controlled: Why the New GMO Panic Is More Sensational Than Sense
-I smell a rat.
-Monsanto’s GM Corn And Cancer In Rats: Real Scientists Deeply Unimpressed. Politics Not Science Perhaps?
-Expert reaction to GM maize causing tumours in rats
-Why I think the Seralini GM feeding trial is bogus
-in which I blow a gasket and get very uppity about this GM-food study which appears to have everyone going nuts at the moment
-Study linking GM crops and cancer questioned
-NK603
-Society of Biology responds to latest GM food study
-GM Corn-Tumor Link Based on Poor Science
-Franse studie met genetisch gemodificeerde mais onder vuur
-Proof Perfect That The Seralini Paper On GM Corn And Cancer In Rats Is Rubbish
-From Darwinius to GMOs: Journalists Should Not Let Themselves Be Played
-Was it the GMOs or the BPA that did in those rats?
-Summary of criticism and questions on “Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize” collated from published expert commentary and from correspondence with Sense About Science.
-Pour quelques rats de plus
-Derrière l’étude qui dézingue les OGM…
-GMO Opponents Are the Climate Skeptics of the Left
-Lacunes, résultats inexplicables: l’étude anti-OGM sur la sellette
-Les dégâts collatéraux d’une « étude choc » sur les OGM qui fait « pschitt »

 

 

Van nertsen tot GGO’s, open brief aan Meyrem Almaci

Beste Meyrem Almaci,

Ik was positief verrast om in “Reyers laat” van 24 mei jongstleden een politica op basis van rationaliteit en wetenschappelijk onderzoek een discussie te horen voeren. Als wetenschapper kon ik dat ten zeerste appreciëren!

Na wat literatuur over het thema bleek al snel dat men zich inderdaad tot “cherry picken” dient te verlagen om te beweren dat nertsen thuishoren in een kwekerij. De overgrote meerderheid van studies gepubliceerd in toptijdschriften, zoals het door u aangehaalde Nature, en rapporten van overheidsinstellingen bevestigen inderdaad eenzelfde consensus. Maar zoals u terecht aanhaalde, kan men naast een consensus onder specialisten altijd ook een aantal schijnbaar tegenstrijdige artikels (de door u aangehaalde 1%) terugvinden.

Zo is de vergelijking met de anthropogene invloed op de klimaatsverandering inderdaad makkelijk gemaakt. Ook daar vindt men naast een consensus onder klimaatwetenschappers enkele tegenstrijdige studies die door klimaatsceptici misbruikt worden om een ideologische strijd te voeren, terwijl ze blind blijven voor een enorme waterval aan studies, uitgevoerd door gereputeerde instellingen en gepubliceerd in toptijdschrijften, die deze anthropogene invloed onderschrijven.

Aan de ene kant was ik donderdag blij verrast een politica met zin voor rationaliteit en wetenschap een discussie te zien voeren. Anderzijds had ik toch een wat dubbel gevoel, rekening houdend met sommige standpunten van GROEN in andere discussie’s.

De discussie omtrent genetisch gemodificeerde gewassen ligt me, omwille van mijn opleiding, nauw aan het hart. Ik ben er ten zeerste van overtuigd dat er heel wat al dan niet contextuele tegenargumenten aangaande ggo’s gegeven kunnen worden. Alhoewel ik ook die discussie’s uitermate boeiend en interessant vind, wil ik het hier hebben over de intrinsieke veiligheid van de techniek genetisch modificeren.

Op de site van GROEN vind ik aangaande dit topic volgende tekst terug:

“De risico’s en langetermijneffecten op milieu en volksgezondheid zijn onvoldoende onderzocht. Er bestaat nog zeer grote onzekerheid over de mogelijke impact van ggo’s op de volksgezondheid op lange termijn. Daarover bestaat nagenoeg geen onafhankelijk lange termijn onderzoek. Uit een beperkt aantal studies over de effecten op zoogdieren blijkt wel een negatieve impact (o.a. vruchtbaarheidsstoornissen, impact op immuunsysteem, lever-, en nierstoornissen bij muizen, ratten en hamsters). Er zou dus zeker meer onafhankelijk onderzoek moeten gebeuren door overheidsinstanties vooraleer de gewassen grootschalig in te zetten voor voedselproductie.”

U weet, of u weet dat niet, maar dan weet u het nu, dat er omtrent de intrinsieke veiligheid van deze techniek letterlijk al honderden wetenschappelijke artikels (vaak in toptijdschriften zoals Nature of Science) gepubliceerd werden. En ook heel wat overheidsinstanties publiceerden reeds lijvige rapporten aangaande deze materie. Zo ook de EU, FSANZ, WHO, EFSA, FSA, NSA, UN, FAO en nog tal van nationale en internationale gereputeerde wetenschappelijke instellingen en academies. Allen onderschrijven ze dat genetische modificatie op zich géén inherente risico’s inhoudt voor mens en milieu.

Uit bovenstaande tekst blijkt echter dat minstens een aantal mensen binnen uw partij volledig voorbijgaan aan deze consensus en zelf vervallen in “cherry picken”. Het is duidelijk dat men indirect verwijst naar onderzoek van o.a. Pusztai, Séralini en Ariz en Leblanc. Die enkele wetenschappers (u noemde ze de 1% in Reyers laat) die deze concensus tegenspreken en van wie het onderzoek reeds meermaals weerlegd werd omwille van o.a. zware methodologische gebreken.

Een aantal van uw partijgenoten lanceerden recent een boek omtrent ggo’s. De hoofdstukken die ingaan op de veiligheid van de techniek “cherry picken” opnieuw gretig uit onderzoek van diezelfde Séralini en Ariz en Leblanc terwijl nergens ook maar enig spoor te bekennen valt van de door mij aangehaalde studies, nochtans uitgevoerd door gereputeerde instellingen en gepubliceerd in toptijdschriften EN waar onder specialisten weldegelijk consensus over is.

Ik vraag me dus ook af hoe ik dit moet plaatsen? Zijn er binnen de partij GROEN dan twee lijnen, waarbij de ene een rationeel en wetenschappelijke koers wensen te varen gebaseerd op (top)wetenschap en consensus en daarnaast een meer ideologisch dogmatische lijn die artikels “cherry picken” om een opinie te kunnen staven? Bestaat daar binnen de partij discussie over?  Of is het voor uw partij perfect mogelijk om in de ene discussie een wetenschappelijk rationele lijn te volgen en in een andere (ergo veiligheid van ggo’s)  net hetgeen te doen wat u in Reyers laat aan de kaak stelt? Ik hoop dan ook van harte dat het niet dit laatste is, dit zou toch wel van enige hypocrisie en weinig consequentheid aangaande rationaliteit en wetenschappelijkheid getuigen. Want dan is de vergelijking met klimaatsceptici, zoals u ook aanhaalde, inderdaad heel snel gemaakt…

Crappé Jeroen

Hawaii’s Biotech Papayas Hold a Lesson for America

A new supply of fresh papayas from Hawaii will reach grocery-store shelves in Japan this year and consumers have biotechnology to thank for it.

The first “Rainbow” papayas–genetically modified to withstand the deadly ringspot virus—are now on sale. They are the first GM food Japan has approved for commercial release.

It represents an important step for a country that has resisted a technology that is now conventional in North and South America and increasingly common in Africa and Asia.

The story of how cutting-edge agriculture defeated disease and saved Hawaiian papayas shows that we have much to gain from GM crops, even as professional protestors peddle scientific ignorance to frighten the public about this essential food source. The rest of the United States may want to pay attention, as voters in California and legislators in more than a dozen states consider burdensome food-labeling laws.

In the middle of the 20th century, as Hawaiian papaya farmers started to enjoy commercial success, the ringspot virus appeared almost out of nowhere to threaten our livelihood. For a while, we were able to contain its spread by destroying infected papaya trees. Yet this was a drastic remedy. One year, I had to cut down half my orchard.

By the 1990s, however, it was almost pointless for Hawaiian farmers to raise papayas. The risk of crop failure was too high. I stopped growing the fruit and so did most of my neighbors.

Meanwhile, scientists worked on the problem. Dennis Gonsalves, then of Cornell University, learned how to take a piece of the ringspot virus and use it to “inoculate” trees, much as vaccines can improve immunity against diseases in people. In 1998, we started to sell GM papayas, which are just as healthy and delicious as the ones they replaced.

This simple innovation saved Hawaiian papayas. The ringspot virus is still out there, ready to wreak havoc–but it won’t infect any of the trees that descend from the innovation of Gonsalves.

Het volledige interview kun je hier lezen. Wie meer info wenst omtrent GGO papaja kan terecht op deze blogpagina van David E. Tribe.

Europees wetenschappelijk panel verwerpt Frans verbod op de teelt van MON810

Het verbod op telen van MON810 werd door het hoogste gerechtshof in Frankrijk reeds in November 2011 vernietigd. In maart 2012 werd het verbod echter door de franse overheid opnieuw ingesteld op basis van het recentste onderzoek uitgevoerd door Séralini, net op tijd om boeren te verhinderen MON810 zaad uit te zaaien. Het valt echter te verwachten dat het hoogste gerechtshof het verbod opnieuw zal vernietigen. Het laatste onderzoek van Séralini valt bezwaarlijk onder de noemer kritische wetenschap te plaatsen.

Nu werd reeds een eerste stap in dit proces gezet door een wetenschappelijk panel van het EFSA. Het door hen geschreven rapport stelt duidelijk dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs kon gevonden worden in de door Frankrijk aangebrachte documenten die enig significant gevaar aantoonden van MON810 voor mens, milieu of dier. Het EFSA verwijst verder naar zijn recent gepubliceerd rapport omtrent de teelt van MON810 in Europa, die deze bevindingen evenzeer onderschrijven.

Men kan zich afvragen hoe lang Europa dergelijke onwetenschappelijk spelletjes van Frankrijk en sommige andere lidstaten nog moet blijven verdragen…

Consument koopt ggo-voeding ook al beweert hij van niet

Consumenten zijn in realiteit vlugger geneigd om genetisch gemodificeerde voeding te kopen dan ze desgevraagd willen toegeven. Omtrent een ‘maatschappelijk geladen’ onderwerp als ggo’s stemmen de antwoorden van respondenten in enquêtes namelijk niet overeen met hun werkelijk gedrag. Dat besluiten onderzoekers van de universiteit van Otago (Nieuw-Zeeland) op basis van een praktijkexperiment.

In een Nieuw-Zeelandse studie, waar het directoraat-generaal Leefmilieu van de Europese Commissie de aandacht op vestigt, werd nagegaan of het gedrag van de consument overeenstemt met zijn verklaringen omtrent ggo’s. De proefopstelling waren fruitkraampjes die werden geplaatst in het thuisland van de onderzoekers en in vijf EU-lidstaten: België, Frankrijk, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Het volledige artikel met enkele opmerkelijke bevindingen lees je op VILT.be.

De oorspronkelijke studie en nieuwsbericht van de Europese Commissie vind je hier.

Stop worrying; start growing

Risk research on GM crops is a dead parrot: it is time to start reaping the benefits of GM

Torbjörn Fagerström, Christina Dixelius, Ulf Magnusson & Jens F Sundström

Ever since the Asilomar Conference on ‘Recombinant DNA’ in February 1975, regulatory policies relating to recombinant DNA technology have focused on the idea that this technology implies threats to human health and the environment [1]. As a consequence, the explicit goal of these policies is to protect society and nature from an assumed hazard, or, if protection is not possible, at least to delay the implementation of the technology until scientific evidence shows it to be harmless. These policies were widely accepted at the time, as public concerns were, and still are, important. As time has gone by, the evidence for negative impacts of genetically modified (GM) crops has become weaker. However, the regulatory policies within the EU are still rigid enough to prevent most GM crops from leaving the confined laboratory setting; should some candidate occasionally overcome the hurdles posed by these policies, the precautionary principle is invoked in order to ensure further delaying in its use in the field. The reason for this over-cautious approach is widespread public resistance to GM crops, caused and amplified by interested groups that are opposed to the technology and invest heavily into lobbying against it.

As time has gone by, the evidence for negative impacts of genetically modified (GM) crops has become weaker

Het volledige report vind je hier terug.

Andere quotes uit de tekst:

Continue reading