SHOCKING! Of ook wel post hoc ergo propter hoc.

Reeds verschillende jaren wordt door verlichte geesten (ad hominem) aangetoond dat de toename van allergieën, kanker en zelfs autisme veroorzaakt worden door ggo’s. Niet dat daar bewijs voor hoeft te zijn, maar een beetje holistisch nadenken doet eenieder, behalve Monsanto shills, tot dezelfde conclusie komen. De echt verlichte goeroes zijn nóg genuanceerder. Ze beweren niet gratuit dat dergelijke causatie bestaat, maar beëindigen hun betoog telkenmale met “Toeval?”. Volgens mij is dat een bepaalde toepassing van het voorzorgsprincipe. Zolang niet met 100% zekerheid kan gezegd worden dat ggo’s kanker, allergieën en autisme veroorzaken, dan kan je dit niet zomaar gratuit beweren, ook al past het perfect in je ideologische plaatje en ben je er eigenlijk al lang van overtuigd. “Toeval?” zorgt ervoor dat je én je gal kan spuigen én je jezelf voor kan houden rechtlijnig of intellectueel correct te zijn. Of zoiets.

Een van die eeuwige discussies kan nu echter beëindigd worden. Het enige, echte en sluitende bewijs is geleverd. De hypothese dat ggo’s de opmars van autisme veroorzaken in de US blijkt nu toch wel niet te kloppen zeker! Nope, het blijken die vermaledijde biologische producten te zijn. Toeval?

Consument koopt ggo-voeding ook al beweert hij van niet

Consumenten zijn in realiteit vlugger geneigd om genetisch gemodificeerde voeding te kopen dan ze desgevraagd willen toegeven. Omtrent een ‘maatschappelijk geladen’ onderwerp als ggo’s stemmen de antwoorden van respondenten in enquêtes namelijk niet overeen met hun werkelijk gedrag. Dat besluiten onderzoekers van de universiteit van Otago (Nieuw-Zeeland) op basis van een praktijkexperiment.

In een Nieuw-Zeelandse studie, waar het directoraat-generaal Leefmilieu van de Europese Commissie de aandacht op vestigt, werd nagegaan of het gedrag van de consument overeenstemt met zijn verklaringen omtrent ggo’s. De proefopstelling waren fruitkraampjes die werden geplaatst in het thuisland van de onderzoekers en in vijf EU-lidstaten: België, Frankrijk, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Het volledige artikel met enkele opmerkelijke bevindingen lees je op VILT.be.

De oorspronkelijke studie en nieuwsbericht van de Europese Commissie vind je hier.

De toekomst van de landbouw ligt in een hybride aanpak

Meer en meer blijkt uit onderzoek dat er niet 1 antwoord is op de toekomstige uitdagingen om aan duurzame landbouw te doen. Geen enkele techniek of landbouwmodel zal alleen alle problemen kunnen oplossen. Meer en meer gaan dan ook stemmen op dat een hybride aanpak de enige mogelijkheid is, waarbij het beste uit de biologische landbouw gecombineerd wordt met het beste uit de conventionele landbouw. Waar plaats is voor een agro-ecologische optimalisatie, maar ook voor de allernieuwste veredelingstechnieken. Geen enkel systeem of techniek kan op zichzelf een totaaloplossing bieden voor de toekomstige uitdagingen.

Deze week werd opnieuw een artikel gepubliceerd in Nature (nieuwsbericht) door o.a. Jonathan Foley dat specifiek ingaat op het verschil in opbrengst tussen conventionele en biologische landbouw en welke problemen en/of mogelijkheden dit schept. Jonathan Foley is ook de schrijver van, “Can we feed the world and sustain the planet?”, de stappen die hij hierbij beschrijft worden hier schematisch samengevat.

Naar aanleiding van de publicatie van deze studie in Nature werden heel wat artikels aan deze materie gewijd. Andrew Revkin schreef een heel genuanceerde analyse van dit onderzoek met als titel, Study Points to Roles for Industry and Organics in Agriculture. Prof. Pamela Ronald, gekend van Tomorrow’s table, laat haar licht schijnen op deze problematiek die haar nauw aan het hart ligt. Het nieuwsbericht van McGill, waar het onderzoek, in samenwerking met The Institute on the Environment (Universiteit van Minnesota), werd uitgevoerd. Ook in de Los Angeles time verscheen een artikel met een interview met agro-ecoloog John Reganold (Universiteit van Washington). Zijn quote en uitsmijter van het artikel wil ik u zeker niet onthouden.

“People think organic is not going to feed the world,” Reganold said, whose own research has found that organically grown strawberries contain more nutrients than their conventionally grown counterparts. “Well guess what? No one farming system’s going to feed the planet. It’s going to take a blend to guarantee us global food security.”

Achieving Food Security in the Face of Climate Change

The Commission on Sustainable Agriculture and Climate Change has reviewed the scientific evidence to identify a pathway to achieving food security in the context of climate change. Food systems must shift to better meet human needs and, in the long term, balance with planetary resources. This will demand major interventions, at local to global scales, to transform current patterns of food production, distribution and consumption. Investment, innovation, and deliberate effort to empower the world’s most vulnerable populations will be required to construct a global food system that adapts to climate change and ensures food security while minimizing greenhouse gas emissions and sustaining our natural resource base.

Het overzicht van de verschillende rapporten die uit deze commissie zijn voortgekomen omvatten onder andere een samenvatting voor policy makers en een finaal rapport van de commissie.

Samenvattende video hieronder: Continue reading

Words Matter: Biotechnology Does Not Contaminate

There is absolutely no reason to treat pollen from biotech seeds differently than from non-biotech.  Biotech crops are the most intensely studied and regulated crops on the planet.  They have been planted on billions of acres over the last 15 years with no credible health concerns.  The technology is good for the environment because it allow farmers to produce more yield with less inputs. Even organic growers are not harmed by the proximity of biotech crops.  If a farmer follows the rules specified by the USDA for organic production the presence of biotechnology in their harvest does not disqualify their organic certification. Under these circumstances, how can biotechnology be considered a contaminant?

The vast majority of the corn and soybeans grown in the United States are genetically modified to fight pests and weeds. Treating these crops as “contaminants” is part of an ideological struggle to prevent farmers from using 21st-century technology. The U.S. Department of Agriculture should speak out, defend the farmers who produce safe food, and refuse to let the professional protestors define the terms of debate.

Het volledige artikel lees je hier.

Organic movement must cease ‘insular’ outlook

Mr Bloomer, whose comments caused some consternation among the audience, said: “Just how willing is the European organic movement tobe more open?

“From the outside the organic movement seems insular, like it is the only one who has the answers.”

He pointed to the debate around genetically modified (GM) crops as one area where there could be a more open debate by the organic movement.

He added: “I understand the Soil Association’s concerns around GMOs. The fact is, however, there are a lot of GMOs which are necessary.

“Many small farmers do not have 15 years to wait in order to breed into their wheat the soil nutrition efficiency they need. GM can speed up that process.”

Volledig artikel hier.

VIDEO: GMORGANIC, A BOTANICAL LOVE STORY

He’s an organic farmer. She’s a genetic engineer. They’re married.

It seems like their professions put them on opposing sides of agriculture, but UC Davis Professor Pamela Ronald and her husband Raoul Adamchak share a vision: they believe genetic engineering is a tool to make farming more sustainable.

Het filmpje vind je hier.

Zij is ook de schrijfster van Tomorrow’s table.