Green Sea Slug Is Part Animal, Part Plant

Deels dier, deels plant! Deze zeeslak verzamelde alle genen uit planten die nodig zijn om een volledige metabole pathway tot expressie te brengen. Op deze manier is dit dier in staat om zijn eigen chlorofyl te produceren.

Shaped like a leaf itself, the slug Elysia chlorotica already has a reputation for kidnapping the photosynthesizing organelles and some genes from algae. Now it turns out that the slug has acquired enough stolen goods to make an entire plant chemical-making pathway work inside an animal body, says Sidney K. Pierce of the University of South Florida in Tampa.

The slugs can manufacture the most common form of chlorophyll, the green pigment in plants that captures energy from sunlight, Pierce reported January 7 at the annual meeting of the Society for Integrative and Comparative Biology. Pierce used a radioactive tracer to show that the slugs were making the pigment, called chlorophyll a, themselves and not simply relying on chlorophyll reserves stolen from the algae the slugs dine on.

“This could be a fusion of a plant and an animal — that’s just cool,” said invertebrate zoologist John Zardus of The Citadel in Charleston, S.C.

Volledige artikel lees je hier.

Agrobacterium: Horizontale gentransfer

25 jaar geleden werd een sequentie, homoloog aan het Ri plasmide (pRI) T-DNA van Agrobacterium rhizogenes, gedetecteerd in het genoom van een niet getransformeerde tabaksplant, Nicotiana glauca. Tegenwoordig is onomstotelijk vastgesteld dat dit T-DNA afkomstig is van pRI T-DNA via een oude A. rhizogenes infectie.

Vele andere plant species in verschillende families blijken ook een cT-DNA sequentie te bevatten, alhoewel details over hun afkomst vaak nog onbekend zijn. Dergelijke planten blijken vaak in staat tot ontwikkeling van tumors in afwezigheid van kankerverwekkende micro-organismen.

Doordat pRI transgene planten een vreemdsoortig fenotype, het zogeheten “hairy root syndrome”, tot expressie brengen, dat onder sommige omstandigheden voordelige karakteristieken vertoont, zou het kunnen dat pRI-getransformeerde planten in competitie met niet getransformeerde parentale planten overheersten of overleefden onder een vijandig klimaat. Daardoor kan de insertie van T-DNA via Agrobacterium transformatie in het genoom van planten een invloed gehad hebben op hun evolutie, wat uiteindelijk resulteerde in de creatie van nieuwe plant species.

Volledige artikel vind je hier.

Horizontal Gene Transfer by the Parasitic Plant Striga hermonthica

Horizontale gentransfer gebeurt in de natuur tussen planten die niet verwant zijn en dus niet sexueel kunnen propageren onder elkaar. Chloroplasten en mitochondrien spelen vaak een rol. Hier een voorbeeld zonder die organellen, van nucleus naar nucleus, tussen een hostplant en een parasitaire plant. Het gebeurt, en hoe beter we die zaken herkennen via bio-informatica, hoe meer we ze gaan vinden.

Wetenschappelijk artikel hier.

What Should We Know About Foreign Genes In Our Food?

Is het eten van vreemde genen gevaarlijk? Deze worden in een discussie omtrent ggo’s omschreven als die genen die niet eigen zijn aan het gewas zelf. Steve Savage schreef een blogpost die het concept vreemde genen onder de loep neemt. Dagelijks krijgen we miljoenen dergelijke vreemde genen via ons voedsel en water binnen. Het is niet omdat je ze niet ziet, dat die vreemde genen er niet al altijd geweest zijn en al altijd gegeten worden. In gigantische hoeveelheden! Zo vreemd zijn die zogezegd “vreemde” genen achteraf gezien dan toch niet…
Volledige en super interessante blog post vind je hier.

Mammals Made By Viruses

If not for a virus, none of us would ever be born.


Wow hiervan stond ik toch even perplex, heel sterk staaltje evolutie en wetenschap!

Een eiwit dat enkel aanwezig is in de cellen die voor het contact zorgen tussen uterus en placenta, syncytin genoemd, blijkt afkomstig van virussen. Zonder deze, door virussen gemedieerde genetische modificatie, was er van ons geen sprake. Let dus in het vervolg wat op bij het contamineren van anderen met virale transgenen ;-) .

Volledige artikel hier.

Genetic Information Migrates from Plant to Plant

Planten die normaal niet seksueel kunnen voortplanten, kunnen als ze elkaar raken in een “contact zone” (een techniek ook gebruikt bij enten) volledige chloroplast en/of mitochondria genomen doorgeven en op die manier volledig nieuwe gewassen met nieuwe eigenschappen doen ontstaan. Rassen die via “normale” sexuele voortplanting onmogelijk kunnen ontstaan. Transgene genetische manipulatie dus. Iedereen die ooit een plant entte, maakte dus reeds een transgene ggo aan!

Binnenkort moet je dan wss ook toestemming vragen aan het EFSA om je haag te snoeien…

Evolution is such a bitch!

Online artikel hier.

Originele PNAS paper vind je hier.