Maakt Séralini zijn belofte waar?

Toen Séralini zijn media-circus opzette in September wou hij de volledige data van zijn studie niet bekend maken. Nogal vreemd dat een wetenschapper, die zich graag als “onafhankelijk” laat afschilderen zijn volledige data niet onmiddellijk bij zijn publicatie voegt. Waar dient die Supplementary data anders voor?

Séralini verschuilde zich echter achter het feit dat bepaalde bedrijven/multinationals zich aan hetzelfde gedrag bezondigen en ook hun data niet vrijelijk beschikbaar maken. Dat hij daarmee hetzelfde (verwerpelijke?) gedrag vertoont als de bedrijven die hij o zo graag bestrijdt, is, nu ja… nogal ironisch, of hypocriet zo je wil.

Deze week publiceerde Séralini/CRIIGEN een persbericht met uitnodiging voor deel 2 van de show (op 15 januari). Mijn eerste gedacht, publiceren ze hun data dan toch? Maar dat was toch even te naïef. Nope, ze deponeren hun data formeel bij een notaris :-| . Wat dit nog met wetenschap te maken heeft, Jef mag het weten! Wat een notaris met die data aan moet, Jef zijn broer mag het weten… Er is echter opnieuw een belofte aan gekoppeld:

We will make these public as soon as the regulatory agencies or Monsanto do the same for their data, or when governments consent to publish the industry data.

Maar nu wordt het interessant! EFSA kwam zonet ook met een persbericht, in dit persbericht kondigen ze aan dat ze bij het vrijgeven van data, gebruikt bij risico analyses verder aan transparantie zullen werken. Waar de data vroeger schriftelijk moest opgevraagd worden, zal de data in de toekomst gewoon online gepubliceerd worden. Een verandering die we natuurlijk enkel kunnen toejuichen. De eerste dataset die op die manier beschikbaar wordt, is alle data waarop de risico analyse van de GGO maïs NK603 gebaseerd werd. Je vindt de link onderaan de pagina. Pas op als je ze wenst te downloaden, het is meer dan 500 mb.

Nu wordt het morgen natuurlijk interessant! Houdt Séralini zich aan zijn belofte en deponeert hij de data niet enkel bij een notaris of schudt hij een nieuwe belofte en dito voorwaarde uit zijn mouw? Bemerk het gebruik van “or” in de quote van het persbericht!

Ik zet mijn geld in op 2 mogelijkheden:

1) Séralini doet alsof zijn neus bloedt en gaat gewoon verder met zijn notaris show alsof er niets gebeurd/veranderd is.
2) Séralini haalt een argument boven in de trant van: “Dat EFSA zijn data beschikbaar stelt wil natuurlijk niet zeggen dat ALLE data beschikbaar is over ALLE risico analyses in ALLE landen in ALLE… (you get the point). En bijgevolg blijft de data bij de notaris tot ALLE data uit ALLE … (you get the point) vrij en online beschikbaar is”.

Hopelijk komen mijn vermoedens niet uit… Morgen weten we meer!
Update:
De vermoedens zijn dus inderdaad bevestigd met een uitvlucht van variant 2. Séralini geeft zijn data enkel vrij als de bevoegde instanties ook alle data vrijgeven die tot de toelating van glyfosaat pesticiden zoals roundup leidden (los van ggo’s). De data zit dus bij de notaris en de show gaat verder…

Hawaii’s Biotech Papayas Hold a Lesson for America

A new supply of fresh papayas from Hawaii will reach grocery-store shelves in Japan this year and consumers have biotechnology to thank for it.

The first “Rainbow” papayas–genetically modified to withstand the deadly ringspot virus—are now on sale. They are the first GM food Japan has approved for commercial release.

It represents an important step for a country that has resisted a technology that is now conventional in North and South America and increasingly common in Africa and Asia.

The story of how cutting-edge agriculture defeated disease and saved Hawaiian papayas shows that we have much to gain from GM crops, even as professional protestors peddle scientific ignorance to frighten the public about this essential food source. The rest of the United States may want to pay attention, as voters in California and legislators in more than a dozen states consider burdensome food-labeling laws.

In the middle of the 20th century, as Hawaiian papaya farmers started to enjoy commercial success, the ringspot virus appeared almost out of nowhere to threaten our livelihood. For a while, we were able to contain its spread by destroying infected papaya trees. Yet this was a drastic remedy. One year, I had to cut down half my orchard.

By the 1990s, however, it was almost pointless for Hawaiian farmers to raise papayas. The risk of crop failure was too high. I stopped growing the fruit and so did most of my neighbors.

Meanwhile, scientists worked on the problem. Dennis Gonsalves, then of Cornell University, learned how to take a piece of the ringspot virus and use it to “inoculate” trees, much as vaccines can improve immunity against diseases in people. In 1998, we started to sell GM papayas, which are just as healthy and delicious as the ones they replaced.

This simple innovation saved Hawaiian papayas. The ringspot virus is still out there, ready to wreak havoc–but it won’t infect any of the trees that descend from the innovation of Gonsalves.

Het volledige interview kun je hier lezen. Wie meer info wenst omtrent GGO papaja kan terecht op deze blogpagina van David E. Tribe.

Europees wetenschappelijk panel verwerpt Frans verbod op de teelt van MON810

Het verbod op telen van MON810 werd door het hoogste gerechtshof in Frankrijk reeds in November 2011 vernietigd. In maart 2012 werd het verbod echter door de franse overheid opnieuw ingesteld op basis van het recentste onderzoek uitgevoerd door Séralini, net op tijd om boeren te verhinderen MON810 zaad uit te zaaien. Het valt echter te verwachten dat het hoogste gerechtshof het verbod opnieuw zal vernietigen. Het laatste onderzoek van Séralini valt bezwaarlijk onder de noemer kritische wetenschap te plaatsen.

Nu werd reeds een eerste stap in dit proces gezet door een wetenschappelijk panel van het EFSA. Het door hen geschreven rapport stelt duidelijk dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs kon gevonden worden in de door Frankrijk aangebrachte documenten die enig significant gevaar aantoonden van MON810 voor mens, milieu of dier. Het EFSA verwijst verder naar zijn recent gepubliceerd rapport omtrent de teelt van MON810 in Europa, die deze bevindingen evenzeer onderschrijven.

Men kan zich afvragen hoe lang Europa dergelijke onwetenschappelijk spelletjes van Frankrijk en sommige andere lidstaten nog moet blijven verdragen…

Major Scientific Conference Convened to Review The Safety Of GMO Crops

A major international conference scientific meeting titled “Risk Assessment in Agricultural Biotechnology” was held at the University of California, Davis.  It was sponsored by the College of Agriculture, The National Association of State Universities and Land Grant Colleges, and the USDA.  It included presentations by eminent scientists from around the world and covered a wide range of topics including potential effects on non-target organisms, potential health effects, ecological risks, and the potential for “gene flow” for various crops.  There was extensive discussion of how to best regulate this technology, and what monitoring methods were appropriate.  There was also a discussion of potential impacts on community function in agricultural areas.  Finally there was an analysis of how risk assessment affects public perceptions of biotechnology. If you are reading this now, chances are you just missed it – by more than two decades!

Volledige artikel vind je op biofortified.org. 

Stop worrying; start growing

Risk research on GM crops is a dead parrot: it is time to start reaping the benefits of GM

Torbjörn Fagerström, Christina Dixelius, Ulf Magnusson & Jens F Sundström

Ever since the Asilomar Conference on ‘Recombinant DNA’ in February 1975, regulatory policies relating to recombinant DNA technology have focused on the idea that this technology implies threats to human health and the environment [1]. As a consequence, the explicit goal of these policies is to protect society and nature from an assumed hazard, or, if protection is not possible, at least to delay the implementation of the technology until scientific evidence shows it to be harmless. These policies were widely accepted at the time, as public concerns were, and still are, important. As time has gone by, the evidence for negative impacts of genetically modified (GM) crops has become weaker. However, the regulatory policies within the EU are still rigid enough to prevent most GM crops from leaving the confined laboratory setting; should some candidate occasionally overcome the hurdles posed by these policies, the precautionary principle is invoked in order to ensure further delaying in its use in the field. The reason for this over-cautious approach is widespread public resistance to GM crops, caused and amplified by interested groups that are opposed to the technology and invest heavily into lobbying against it.

As time has gone by, the evidence for negative impacts of genetically modified (GM) crops has become weaker

Het volledige report vind je hier terug.

Andere quotes uit de tekst:

Continue reading

A decade of EU-funded GMO research

In 2001 the Directorate-General for Research and Innovation published the first overview of the accumulated results of ‘EC Sponsored Research on Safety of Genetically Modified Organisms (GMOs)1’. This publication included work sup- ported over the preceding 15 years from the first to the fifth Framework Programmes for research, technological develop- ment and demonstration activities (FP). It featured 81 projects, involving over 400 laboratories, and the results covered a range of subjects: horizontal gene transfer, environmental impact of transgenic plants, plant-microbe interactions, trans- genic fish, recombinant vaccines, food safety, and other issues. The 2001 publication attracted the attention not only of the scientific community but also of regulators, public services, non-governmental organisations and other stakeholders.

The European Commission now provides a sequel to this pub- lication, presenting the outcomes and conclusions of studies supported in subsequent Framework Programmes. In addi- tion, the development of the Bio-Economy concept has cre- ated significant interest in the follow-up and development of the GMO debate, not only addressing public concerns about the application of genetic engineering to the production of agricultural and industrial commodities, but also offering responses to challenges for which there is currently no solu- tion available.

This new publication presents the results of 50 projects, involving more than 400 research groups and representing European research grants of some EUR 200 million. This fig- ure brings the total Commission funding of research on GMO safety to more than EUR 300 million since its inception in 1982 in the Biomolecular Engineering programme. In addi- tion, many Member States have also launched their own national research initiatives, complementing these coordi- nated European research efforts.

Het volledige rapport vind je hier in pdf vorm.

Vertragingen in Europese toelatingsprocedure van veilige ggo’s

Volgens de Europese wetgeving moet om een ggo op de markt te brengen een aantal stappen doorlopen worden. De eerste is een rigoureuze wetenschappelijke risico analyse die uitgevoerd wordt door het European Food Safety Authority (EFSA). Op het moment dat het EFSA een bepaald genetische gemodificeerd gewas als veilig beschouwt, dan wordt de autorisatie een politieke beslissing. Volgens de Europese wetgeving moet de bevoegde commissie binnen de 3 maanden een stemming houden omtrent de autorisatie. Als de benodigde meerderheid voor of tegen niet verkregen wordt (zoals meestal) moet het dossier binnen de 2 maand doorgestuurd worden naar een beroepscommissie. Hieronder vind je het overzicht van de 16 ggo gewassen die door het EFSA als veilig bestempeld worden en dus enkel nog wachten op autorisatie door de Europese Commissie. Uit de tabel blijkt dat sommige gewassen reeds in 2005 veilig werden bevonden, maar waar nog steeds geen oordeel geveld is omtrent de autorisatie.

Veel meer info over de toelatingsprocedures van ggo gewassen vind je hier.

De discrepantie tussen de door de wet voorgeschreven tijdslijnen en de administratieve praktijk als het gaat over de cultivatie van ggo’s en ggo’s als voeding voor mens en dier worden besproken in de gelinkte rapporten van de EU commissie.

EFSA assesses 2010 Post-Market Environmental Monitoring report for MON810 maize

In zijn beoordeling van het rapport concludeerde EFSA’s Panel on Genetically Modified Organisms (GMO Panel) dat de verbouwing van MON810 maïs in het 2010 groeiseizoen geen negatieve effecten had op de menselijke en dierlijke gezondheid en op het milieu. Deze conclusies zijn in overeenstemming met het vorige rapport op basis van de data uit het seizoen 2009.

Het rapport is te raadplegen op de site van het EFSA, de pdf vind je hier.

Conclusies rapport Continue reading

Romania, GE, and Changing a Nation

The last talk of the IHC2010 session on transgenic plants and public policy was Dr. Carmen Popescu.  Her first words hit me in the chest like a sledge hammer and I’ll save them for the conclusion of this entry.  Dr. Popescu is a scientist in Romania, working at one of the country’s several  crop testing laboratories.  The information herein is paraphrased from her presentation.

First let’s talk about Romania.  I’m no expert, but I’ve hosted Romanian scientists in my lab.  It is a country and people trying to join the highly industrialized nations of the world.  There is a desire to move from the historical challenges of being a former Eastern Bloc nation into a modern economic power.  Right now a sagging economy is weighing heavily on the country and impairing their ascent.

Until recently, one of their strengths was agriculture, and one of their major crops was potato. In particular, they used Bt-producing transgenic potato to resist attack of the Colorado Beetle, a beetle clearly out of its jurisdiction in Romania.  Switching to Bt potato saved $10 million USD a year for farmers, $4 million in insecticides and $6 million in their application.  Here transgenic technology made the farmer more competitive and helped Romania grow as a food exporter.

Continue reading

The regulatory bottleneck for biotech specialty crops

The justification for requiring costly regulatory testing of GM plants is to ensure that potential risks are fully assessed before commercial release. Thus, it can be argued, if specialty crops cannot meet this standard economically, that is the price to be paid to eliminate risk. However, even virtually identical traits do not require such approval if developed using non-GM methods and no actual risks unique to the recombinant DNA process per se have been experienced with the GM crops currently marketed. On the other hand, the constriction in commercialization of GM traits has resulted in lost societal benefits due to foregone innovations that are estimated to be in the billions of dollars1013. When GM crops could reduce environmental impacts or improve health and nutrition relative to current varieties (Supplementary Data), failure to use them also constitutes risks that generally are not considered in regulatory evaluations14. Although research on GM specialty crops continues to explore a wide range of input and output applications, their commercialization may depend upon a reexamination of the balance between potential risks versus foregone societal benefits and consequent adjustments in regulatory requirements.

Volledige artikel vind je hier.