How to genetically modify a tomato and other things we eat

The production of genetically-modified (GM) foods remains a mystery to many.

Murray Ballard, a photographer, has visited the John Innes Centre – Europe’s largest independent research facility for the study of plant science and microbiology – with the aim of gaining a deeper understanding of genetic modification technology and its application in the development of crop plants.

The newspaper produced is divided into three scetions, each dealing with a different experiment.

From “How to genetically modify a tomato, and other things we eat” via John Innes Centre

WHO: Tot 500.000 kinderen worden ieder jaar blind omwille van vit A deficiëntie, de helft sterft.

This young boy has typical stigmata of severe vitamin A deficiency: Bitot's spot OD; and keratomalacia which led to a staphylomatous, xerotic cornea OS.

Vitamine A deficiëntie is in grote delen van de derde wereld nog steeds een oorzaak van enorm veel leed. Jammergenoeg zijn het dan nog vaak kinderen die hierdoor getroffen worden. Cijfers van het WHO wijzen er nogmaals op dat jaarlijks enorm veel mensen sterven aan een tekort aan deze belangrijke vitamine. 

Zogeheten “silver bullets” in de bestrijding van Vit A deficiëntie zijn er jammergenoeg niet. Het streven zou een voor iedereen toegankelijk en gevarieerd dieet moeten zijn, maar zolang we daar niet zijn is het aangewezen supplementen toe te voegen of aan fortificatie te doen. Het verrijken van stapelvoedsel is een bewezen en nog steeds vaak gebruikte methode om tekorten aan bepaalde nutriënten weg te werken, zelfs in gebieden waar een gevarieerd dieet vanzelfsprekend is. 

In de bestrijding van vitamine A deficiëntie zou gouden rijst een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn. Natuurlijk geen heiligmakende oplossing, niet in het minst omdat in vele gebieden waar vitamine A deficiëntie heerst, rijst een beperkte tot geen rol speelt in het dagelijkse dieet. Voor deze gebieden worden ook andere stapelgewassen, zoals bv. cassava verrijkt met vitamine A. Maar waar wel rijst gegeten wordt, kan het een enorm verschil maken. Amper 100-150 gr (gekookte) rijst per dag bevat 60% van de vit A behoefte voor kinderen tussen 6-8 jaar.

Jammergenoeg voeren heel wat NGOs, met Greenpeace op kop, een ideologische hetze tegen gouden rijst die er samen met een absurd ggo-specifiek regularisatieproces voor zorgden dat dit project reeds meer dan tien jaar vertraging opliep. Zelfs met enorm conservatieve schattingen kostte deze vertraging het leven van tienduizenden tot honderdduizenden kinderen. Is deze ideologische strijd tegen 1 welbepaalde veredelingstechniek echt het leven van honderdduizenden kinderen waard?

Veel meer info over het gouden rijst project via goldenrice.org.

Maakt Séralini zijn belofte waar?

Toen Séralini zijn media-circus opzette in September wou hij de volledige data van zijn studie niet bekend maken. Nogal vreemd dat een wetenschapper, die zich graag als “onafhankelijk” laat afschilderen zijn volledige data niet onmiddellijk bij zijn publicatie voegt. Waar dient die Supplementary data anders voor?

Séralini verschuilde zich echter achter het feit dat bepaalde bedrijven/multinationals zich aan hetzelfde gedrag bezondigen en ook hun data niet vrijelijk beschikbaar maken. Dat hij daarmee hetzelfde (verwerpelijke?) gedrag vertoont als de bedrijven die hij o zo graag bestrijdt, is, nu ja… nogal ironisch, of hypocriet zo je wil.

Deze week publiceerde Séralini/CRIIGEN een persbericht met uitnodiging voor deel 2 van de show (op 15 januari). Mijn eerste gedacht, publiceren ze hun data dan toch? Maar dat was toch even te naïef. Nope, ze deponeren hun data formeel bij een notaris :-| . Wat dit nog met wetenschap te maken heeft, Jef mag het weten! Wat een notaris met die data aan moet, Jef zijn broer mag het weten… Er is echter opnieuw een belofte aan gekoppeld:

We will make these public as soon as the regulatory agencies or Monsanto do the same for their data, or when governments consent to publish the industry data.

Maar nu wordt het interessant! EFSA kwam zonet ook met een persbericht, in dit persbericht kondigen ze aan dat ze bij het vrijgeven van data, gebruikt bij risico analyses verder aan transparantie zullen werken. Waar de data vroeger schriftelijk moest opgevraagd worden, zal de data in de toekomst gewoon online gepubliceerd worden. Een verandering die we natuurlijk enkel kunnen toejuichen. De eerste dataset die op die manier beschikbaar wordt, is alle data waarop de risico analyse van de GGO maïs NK603 gebaseerd werd. Je vindt de link onderaan de pagina. Pas op als je ze wenst te downloaden, het is meer dan 500 mb.

Nu wordt het morgen natuurlijk interessant! Houdt Séralini zich aan zijn belofte en deponeert hij de data niet enkel bij een notaris of schudt hij een nieuwe belofte en dito voorwaarde uit zijn mouw? Bemerk het gebruik van “or” in de quote van het persbericht!

Ik zet mijn geld in op 2 mogelijkheden:

1) Séralini doet alsof zijn neus bloedt en gaat gewoon verder met zijn notaris show alsof er niets gebeurd/veranderd is.
2) Séralini haalt een argument boven in de trant van: “Dat EFSA zijn data beschikbaar stelt wil natuurlijk niet zeggen dat ALLE data beschikbaar is over ALLE risico analyses in ALLE landen in ALLE… (you get the point). En bijgevolg blijft de data bij de notaris tot ALLE data uit ALLE … (you get the point) vrij en online beschikbaar is”.

Hopelijk komen mijn vermoedens niet uit… Morgen weten we meer!
Update:
De vermoedens zijn dus inderdaad bevestigd met een uitvlucht van variant 2. Séralini geeft zijn data enkel vrij als de bevoegde instanties ook alle data vrijgeven die tot de toelating van glyfosaat pesticiden zoals roundup leidden (los van ggo’s). De data zit dus bij de notaris en de show gaat verder…

Nieuwe studie die de veiligheid van Bt-maïs onderschrijft

Effects of Feeding Bt Maize to Sows during Gestation and Lactation on Maternal and Offspring Immunity and Fate of Transgenic Material

Background

We aimed to determine the effect of feeding transgenic maize to sows during gestation and lactation on maternal and offspring immunity and to assess the fate of transgenic material.

Methodology/Principal Findings

On the day of insemination, sows were assigned to one of two treatments (n = 12/treatment); 1) non-Bt control maize diet or 2) Bt-MON810 maize diet, which were fed for ~143 days throughout gestation and lactation. Immune function was assessed by leukocyte phenotyping, haematology and Cry1Ab-specific antibody presence in blood on days 0, 28 and 110 of gestation and at the end of lactation. Peripheral-blood mononuclear cell cytokine production was investigated on days 28 and 110 of gestation. Haematological analysis was performed on offspring at birth (n = 12/treatment). Presence of the cry1Ab transgene was assessed in sows’ blood and faeces on day 110 of gestation and in blood and tissues of offspring at birth. Cry1Ab protein presence was assessed in sows’ blood during gestation and lactation and in tissues of offspring at birth. Blood monocyte count and percentage were higher (P<0.05), while granulocyte percentage was lower (P<0.05) in Bt maize-fed sows on day 110 of gestation. Leukocyte count and granulocyte count and percentage were lower (P<0.05), while lymphocyte percentage was higher (P<0.05) in offspring of Bt maize-fed sows. Bt maize-fed sows had a lower percentage of monocytes on day 28 of lactation and of CD4+CD8+ lymphocytes on day 110 of gestation, day 28 of lactation and overall (P<0.05). Cytokine production was similar between treatments. Transgenic material or Cry1Ab-specific antibodies were not detected in sows or offspring.

Conclusions/Significance

Treatment differences observed following feeding of Bt maize to sows did not indicate inflammation or allergy and are unlikely to be of major importance. These results provide additional data for Bt maize safety assessment.

Volledige artikel vind je hier. 

Als je ratten gebruikt met 72% kans op tumorontwikkeling, dan vind je waarschijnlijk ook tumoren!

via The Genetic Tomato (@Gentomaat)

Update 2

Ondertussen lopen de eerste officiële en uitgebreidere wetenschappelijke analyses en commentaren op de studie van Séralini binnen.

Een Nederlandstalige analyse vind je in deze publicatie van het VIB.
Een Engelstalige analyse vind je via het EFSA. 

In de laatste uitgave van FCT staan maar liefst 17 letters to editor en andere commentaren op de Séralini studie.

Op 19 september lanceerde Séralini een nieuwe studie waarin hij schijnbaar aantoont dat het eten van GGO’s kankerverwekkend is. Dat er een grote mediacampagne opgezet werd, konden we merken in de pers. Maar is dit wel terecht? Of past deze studie eerder in het rijtje van zijn vorige studie’s, die achteraf extreem gebrekkig bleken en al lang door verschillende experts onderuit gehaald werden. Eerst en vooral de paper waar het dus over gaat met als titel; “Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize”.

Dat dit de eerste langetermijnstudie zou zijn is natuurlijk complete onzin. Bv. uit dezelfde, ja dezelfde journal dit overzicht. Maar ook hier vind je een uitgebreide bloemlezing. Nogal onbegrijpbaar dat Séralini, waarvan je toch zou verwachten dat hij zijn literatuur kent, in zijn artikel nergens naar dergelijke studies verwijst. Studies die er zijn, beter uitgevoerd zijn en die compleet het tegenovergestelde van wat hij stelt aantonen. Dat laatste zou er natuurlijk ook wel voor iets tussen kunnen zitten…

Inhoudelijk zijn er bij deze studie heel wat vraagtekens te zetten bij zowel de methodologie, resultaten als presentatie van het geheel. De lijn in die commentaar komt hoofdzakelijk overeen met het gebrekkige onderzoek dat door hem reeds werd gepubliceerd en op deze site grondig becommentarieerd werd. Een overzicht van commentaren op de studie vind je onderaan dit artikel, hier alvast enkele samengevat.

- Een van de belangrijkste is echter het gebruik van SD ratten. Séralini vergeet “toevallig” te vermelden dat deze soort enorm vatbaar is voor het ontwikkelen van kankers. Tot 86% van de mannelijke en 72% van de vrouwelijke ratten blijken spontaan kanker te vertonen voor het bereiken van de leeftijd van 2 jaar. Andere studies bevestigen hoge percentage van spontane tumorontwikkeling. Dit in combinatie met beperkte aantallen ratten per (controle) groep, maakt het mogelijk om de resultaten van Séralini puur op basis van kans te bekomen. Die foto’s met enorme kankergezwellen hadden dus evengoed controles geweest kunnen zijn. De wetenschappelijke relevantie van die figuren? Nihil!

- Men geeft in de paper zelf toe aan cherrypicking te doen en enkel de “mooiste” resultaten te vermelden. (‘All data cannot be shown in one report and the most relevant are described here’ ). Nochtans bestaat er zoiets als supplemental material als je niet alles in je paper zelf krijgt.

- Op geen enkele manier kan Séralini een dose-response relatie aantonen, enorm bevreemdend net omdat bijna alle toxische effecten dergelijke relatie vertonen. Séralini verklaart dit door te stellen dat het effect aan zeer lage concentraties optreedt en dan gelijk blijft voor hogere concentraties. Ten eerste is dat een conclusie die je uit deze data niet zomaar kunt trekken en daarnaast is het feit dat er helemaal geen effect is van R en GMO minstens even waarschijnlijk.

En nog twee mss heel specifieke voorbeelden:

-Uit figuur 1 blijkt dat de mannelijke ratten gevoed op op GMO of Roundup bij de hoogste gebruikte concentraties langer leven als de controle groep zonder GMO of R. Uit figuur 2 zou dan moeten blijken dat diezelfde mannetjes vroeger tumoren ontwikkelen…
-In tabel 3 zie je dan weer dat effecten van Roundup (A) (1 miljardste procent R) in veel gevallen een groter effect heeft dan (C), de hoogste concentratie R, namelijk 0.5%.

(Wie figuur 1 ook verwarrend vindt kan hier wat extra uitleg verkrijgen.)

Uit dergelijke resultaten kun je niets anders besluiten dan dat het om natuurlijke, experimentele variatie gaat.

Er valt verder nog heel wat commentaar te geven (zie refs bovenaan), maar de bottom line is toch wel dat dit sub-standaard onderzoek is waarvan het eigenlijk onbegrijpbaar is dat het door peer-review geraakt is. Uiteindelijk toont dit onderzoek aan dat SD ratten heel vaak deze vorm van kanker ontwikkelen voor het bereiken van de leeftijd van 2 jaar. Niets nieuws dus, want dat weten we reeds uit dat onderzoek uit 1979. Het heeft echter niets met GGO noch met R te maken.

Ook de communicatie omtrent de ganse studie is op zijn zachtst gezegd nogal vreemd. Zo hadden journalisten reeds toegang tot de studie, vooraleer ze gepubliceerd werd in Food and Chemical Toxicology, maar werd het hen verboden om buitenstaanders en experten om een mening te vragen bij het schrijven van hun artikels?! En op 20 september wordt op een persconferentie in het Europese Parlement het onderzoek voorgesteld en toegelicht door Séralini en EP Corinne Lepage, die toevallig net haar anti-ggo boek publiceert. Gaat het nu om de wetenschap of om politiek gewin? Dat volgende week ook Séralini een anti-ggo boek lanceert en een anti-ggo film mét deze tumor foto’s (voor hen geen embargo) maakt natuurlijk veel duidelijk.

Het is ook bevreemdend om te merken dat bepaalde mensen steeds op hun achterpoten gaan staan als blijkt dat onderzoek belangenconflicten vertoont of gesponsord werd door multinationals en er hier blijkbaar geen vuiltje aan de lucht is. Het feit dat Séralini, die zichzelf verleden jaar nog uitriep tot “International scientist of the year” voor het luttele bedrag van 375$ via CRIIGEN sterke banden onderhoudt met Greenpeace, dat Séralini een anti-ggo agenda heeft, anti-ggo boeken schrijft en het onderzoek voor meer dan 3 miljoen euro gesponsord werd door Auchan, Carrefour en FPH is hier dan geen probleem?

Update

Een belangrijk punt dat door o.a. “memsommerville” geopperd wordt en waar in dit artikel dieper op ingegaan wordt belangt het standaard voedsel van laboratten. Reeds meer dan een decennium bevat het voedsel van laboratten in Amerika ggo’s, in Europa is dit minder gebruikelijk, maar niet volledig uit te sluiten. Hoe komt het dat in al die jaren in alle wetenschappelijke experimenten die op ratten werden uitgevoerd dergelijke toename in tumorontwikkeling, ten opzichte van de vorige decennia, onzichtbaar is gebleven? Of hoe komt het dat Europese labo-ratten niet langer leven in afwezigheid van ggo-voedsel?

Overzicht commentaren

-Stenographers, anyone? GMO rat study authors engineered embargo to prevent scrutiny
-Was Séralini GMO study designed to generate negative outcome?
-Under Controlled: Why the New GMO Panic Is More Sensational Than Sense
-I smell a rat.
-Monsanto’s GM Corn And Cancer In Rats: Real Scientists Deeply Unimpressed. Politics Not Science Perhaps?
-Expert reaction to GM maize causing tumours in rats
-Why I think the Seralini GM feeding trial is bogus
-in which I blow a gasket and get very uppity about this GM-food study which appears to have everyone going nuts at the moment
-Study linking GM crops and cancer questioned
-NK603
-Society of Biology responds to latest GM food study
-GM Corn-Tumor Link Based on Poor Science
-Franse studie met genetisch gemodificeerde mais onder vuur
-Proof Perfect That The Seralini Paper On GM Corn And Cancer In Rats Is Rubbish
-From Darwinius to GMOs: Journalists Should Not Let Themselves Be Played
-Was it the GMOs or the BPA that did in those rats?
-Summary of criticism and questions on “Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize” collated from published expert commentary and from correspondence with Sense About Science.
-Pour quelques rats de plus
-Derrière l’étude qui dézingue les OGM…
-GMO Opponents Are the Climate Skeptics of the Left
-Lacunes, résultats inexplicables: l’étude anti-OGM sur la sellette
-Les dégâts collatéraux d’une « étude choc » sur les OGM qui fait « pschitt »

 

 

GM plants represent low risk, say scientists

Genetically modified (GM) plants present little danger for the environment or people’s health, according to Swiss researchers. Also, while they offer almost no benefit to farmers now, this could change if plants had the right properties.

The government requested a national research programme on the risks and benefits of GM plants after the Swiss voted for a five-year moratorium on their use in 2005. The moratorium was extended for another three years by parliament.

 Between 2007 and 2011, 30 projects were launched as part of the programme at a total cost of around SFr12 million ($12.5 million). Eleven focused on the environmental risks of GM wheat, maize and strawberries.

The researchers all reached the same conclusion: there were no identifiable negative effects on beneficial organisms, microorganisms or soil fertility. Three so-called meta-analyses that looked at more than 1,000 international studies reached similar findings.

More info via GMO Pundit.

Physicians Answer Questions About Food Biotechnology

Technologies, such as food biotechnology, have become an important part of agriculture. However, many myths and misperceptions about food biotechnology have led to questions about its safety and benefits for the public. The video segments below were developed to help clarify the facts on food produced through biotechnology and to address some of your most common questions. In the videos, physicians who are leaders in their field discuss the following topics as they relate to food biotechnology: Safety; Allergies; Children; Benefits; and Labeling. These physicians have relevant background in these areas, as well as knowledge of the safety and health research around food biotechnology.

Is there a link between foods produced through biotechnology and allergies?

Continue reading

Effects of Feeding Bt MON810 Maize to Pigs for 110 Days

…on Peripheral Immune Response and Digestive Fate of the cry1AbGene and Truncated Bt Toxin

Background

The objective of this study was to evaluate potential long-term (110 days) and age-specific effects of feeding genetically modified Bt maize on peripheral immune response in pigs and to determine the digestive fate of the cry1Ab gene and truncated Bt toxin.

Methodology/Principal Findings

Forty day old pigs (n = 40) were fed one of the following treatments: 1) isogenic maize-based diet for 110 days (isogenic); 2) Bt maize-based diet (MON810) for 110 days (Bt); 3) Isogenic maize-based diet for 30 days followed by Bt maize-based diet for 80 days (isogenic/Bt); and 4) Bt maize-based diet (MON810) for 30 days followed by isogenic maize-based diet for 80 days (Bt/isogenic). Blood samples were collected during the study for haematological analysis, measurement of cytokine and Cry1Ab-specific antibody production, immune cell phenotyping and cry1Ab gene and truncated Bt toxin detection. Pigs were sacrificed on day 110 and digesta and organ samples were taken for detection of the cry1Ab gene and the truncated Bt toxin. On day 100, lymphocyte counts were higher (P<0.05) in pigs fed Bt/isogenic than pigs fed Bt or isogenic. Erythrocyte counts on day 100 were lower in pigs fed Bt or isogenic/Bt than pigs fed Bt/isogenic (P<0.05). Neither the truncated Bt toxin nor the cry1Abgene were detected in the organs or blood of pigs fed Bt maize. The cry1Ab gene was detected in stomach digesta and at low frequency in the ileum but not in the distal gastrointestinal tract (GIT), while the Bt toxin fragments were detected at all sites in the GIT.

Conclusions/Significance

Perturbations in peripheral immune response were thought not to be age-specific and were not indicative of Th 2 type allergenic or Th 1 type inflammatory responses. There was no evidence of cry1Abgene or Bt toxin translocation to organs or blood following long-term feeding.

Volledige artikel is hier integraal toegankelijk.

Major Scientific Conference Convened to Review The Safety Of GMO Crops

A major international conference scientific meeting titled “Risk Assessment in Agricultural Biotechnology” was held at the University of California, Davis.  It was sponsored by the College of Agriculture, The National Association of State Universities and Land Grant Colleges, and the USDA.  It included presentations by eminent scientists from around the world and covered a wide range of topics including potential effects on non-target organisms, potential health effects, ecological risks, and the potential for “gene flow” for various crops.  There was extensive discussion of how to best regulate this technology, and what monitoring methods were appropriate.  There was also a discussion of potential impacts on community function in agricultural areas.  Finally there was an analysis of how risk assessment affects public perceptions of biotechnology. If you are reading this now, chances are you just missed it – by more than two decades!

Volledige artikel vind je op biofortified.org. 

Stop worrying; start growing

Risk research on GM crops is a dead parrot: it is time to start reaping the benefits of GM

Torbjörn Fagerström, Christina Dixelius, Ulf Magnusson & Jens F Sundström

Ever since the Asilomar Conference on ‘Recombinant DNA’ in February 1975, regulatory policies relating to recombinant DNA technology have focused on the idea that this technology implies threats to human health and the environment [1]. As a consequence, the explicit goal of these policies is to protect society and nature from an assumed hazard, or, if protection is not possible, at least to delay the implementation of the technology until scientific evidence shows it to be harmless. These policies were widely accepted at the time, as public concerns were, and still are, important. As time has gone by, the evidence for negative impacts of genetically modified (GM) crops has become weaker. However, the regulatory policies within the EU are still rigid enough to prevent most GM crops from leaving the confined laboratory setting; should some candidate occasionally overcome the hurdles posed by these policies, the precautionary principle is invoked in order to ensure further delaying in its use in the field. The reason for this over-cautious approach is widespread public resistance to GM crops, caused and amplified by interested groups that are opposed to the technology and invest heavily into lobbying against it.

As time has gone by, the evidence for negative impacts of genetically modified (GM) crops has become weaker

Het volledige report vind je hier terug.

Andere quotes uit de tekst:

Continue reading