Mark Lynas, van held naar verrader

Op 6 december kwam Mark Lynas een lezing geven op het “biotech for society
symposium” in Gent. De lezing zelf werd jammergenoeg niet gefilmd, maar voor de geïnteresseerden vind je hier wel bijna dezelfde lezing. Het is er een die Mark gaf voor het John Innes Centre. Je moet er wel silverlight voor geïnstalleerd hebben…

Lezing Mark Lynas.

Bart Coenen, hoofdredacteur van Velt nam op die dag een interview af van Mark Lynas. De Engelstalige versie vind je terug op deze blog, op de Nederlandstalige versie is het nog even wachten. Deze verschijnt normaal eind deze maand in de januari editie van Seizoenen.

Ooit was Mark Lynas een notoir anti ggo-er die er niet voor terugdeinsde veldproeven te vernielen. Toen hij zoals hij zelf zegt, wetenschap ontdekte, omdat hij zijn boeken omtrent klimaatsverandering deftig wou onderbouwen, veranderde ook zijn mening over ggo’s. Want, zo redeneerde hij, hoe kan men wetenschap omarmen als het om het klimaat gaat en het verwerpen als het om genetische gemodificeerde gewassen gaat. Die klik maakte Mark reeds in 2008 en verwerkte die deels in het boek “The god species of De mens als God”. Op 3 januari gaf hij een speech tijdens de Oxford Farming conference waarin hij het proces dat hij doormaakte uit de doeken deed. Een echte aanrader! Zo goed ontvangen zelfs dat ze na amper een week reeds meer als 250.000 keer bekeken werd. De speech zelf kun je bekijken en lezen op de blog van Mark Lynas zelf.

De reacties waren talrijk en niet altijd even positief. Notoir anti ggo-er en ecofeministe  (wolf in schapenvacht) Vandana Shiva slaagde er zelfs in ggo’s met verkrachting te vergelijken. Of wat dacht je van het linken van ggo’s aan effecten op penissen??? Maar al bij al was de berichtgeving overwegend positief en werden heel wat nieuwsartikels en verschillende blogposts aan zijn speech gewijd. Bij de grote milieu organisaties bleef het echter angstvallig stil, nochtans waren ze tijdens de speech meermaals de gebeten hond. Een teken aan de wand dat ze zelf niet langer zeker zijn van hun ideologisch extreme standpunten? De enige grote natuurvereniging die wel reageerde was The Nature Conservancy bij monde van president and CEO Mark Tercek.

Dat de speech van Mark Lynas een grote invloed heeft staat buiten kijf, maar of we nu weldegelijk op een “turning point” zijn gekomen, zoals sommigen beweren/hopen, dat zal de tijd nog moeten uitwijzen!

Why Are Environmentalists Taking Anti-Science Positions?

Fred Pearce, een gekende journalist die vaak over milieuzaken publiceert, schreef onlangs in het gezaghebbende Yale Environment 360 een opiniestuk met de titel “Why Are Environmentalists Taking Anti-Science Positions?”. Hij is de zoveelste in een rijtje (van ecopragmatisten) die de dogmatische stromingen omtrent sommige topics, die jammergenoeg in de milieubeweging binnengeslopen zijn, in vraag stelt.

On issues ranging from genetically modified crops to nuclear power, environmentalists are increasingly refusing to listen to scientific arguments that challenge standard green positions. This approach risks weakening the environmental movement and empowering climate contrarians.

by fred pearce

From Rachel Carson’s Silent Spring to James Hansen’s modern-day tales of climate apocalypse, environmentalists have long looked to good science and good scientists and embraced their findings. Often we have had to run hard to keep up with the crescendo of warnings coming out of academia about the perils facing the world. A generation ago, biologist Paul Ehrlich’s The Population Bomb and systems analysts Dennis and Donella Meadows’ The Limits to Growth shocked us with their stark visions of where the world was headed. No wide-eyed greenie had predicted the opening of an ozone hole before the pipe-smoking boffins of the British Antarctic Survey spotted it when looking skyward back in 1985. On issues ranging from ocean acidification and tipping points in the Arctic to the dangers of nanotechnology, the scientists have always gotten there first — and the environmentalists have followed.

And yet, recently, the environment movement seems to have been turning up on the wrong side of the scientific argument. We have been making claims that simply do not stand up. We are accused of being anti-science — and not without reason. A few, even close friends, have begun to compare this casual contempt for science with the tactics of climate contrarians.

That should hurt.

Het volledige en zeer interessante opiniestuk vind je terug op de Yale 360 site. Hier gaat journalist Keith Kloor in een blogpost ook dieper in op deze materie. 

Genetic improvement of grass pea (Lathyrus sativus) in Ethiopia: an unfulfilled promise

Abstract

Grass pea (Lathyrus sativus L.) is an important crop in Ethiopia. Its vital importance in the Ethiopian agriculture emanates from its resistance to drought, salinity, waterlogging and low soil fertility. However, low levels of the amino acids methionine and tryptophan and the presence of the neurotoxin β-N-oxalyl-L-α,β-diaminopropanoic acid (ODAP) in the seeds are the major limitations of the crop. Genetic improvement of grass pea in Ethiopia has been started in the 1960s at Holetta Agricultural Research Center. The major objectives of the grass pea research were to develop and promote high-yielding cultivars with low ODAP content coupled with improved management production packages. However, the 50 years of on-station and on-farm research was not successful in producing outstanding varieties with the desired traits. Compared to other grain legumes, the poor success of varietal development endeavours within the context of grass pea improvement philosophy is typically related to the failure of the conventional breeding approach to fix a zero or low ODAP content because this trait is highly influenced by climatic and edaphic environment.

The Way Forward

Modern approaches such as genetic transformation of grass pea with plant-derived genes may prove to be valuable tools for boosting seed protein quality, and this needs to be explored. A reproducible regeneration protocol has been developed for grass pea. However, a reliable and efficient genetic transformation system needs to be developed. Moreover, the focus now should not be on lowering the ODAP content; rather, it should be on boosting seed contents of sulphur-containing essential amino acids like methionine and cysteine in grass pea genotypes.

Het volledige artikel vind je hier.

The Other Inconvenient Truth: How Agriculture is Changing the Face of Our Planet

We typically think of climate change as the biggest environmental issue we face today. But maybe it’s not? In this presentation, Jonathan Foley shows how agriculture and land use are maybe a bigger culprit in the global environment, and could grow even larger as we look to feed over 9 billion people in the future.

Jonathan Foley is ook schrijven van Solutions for a cultivated planet.

Achieving Food Security in the Face of Climate Change

The Commission on Sustainable Agriculture and Climate Change has reviewed the scientific evidence to identify a pathway to achieving food security in the context of climate change. Food systems must shift to better meet human needs and, in the long term, balance with planetary resources. This will demand major interventions, at local to global scales, to transform current patterns of food production, distribution and consumption. Investment, innovation, and deliberate effort to empower the world’s most vulnerable populations will be required to construct a global food system that adapts to climate change and ensures food security while minimizing greenhouse gas emissions and sustaining our natural resource base.

Het overzicht van de verschillende rapporten die uit deze commissie zijn voortgekomen omvatten onder andere een samenvatting voor policy makers en een finaal rapport van de commissie.

Samenvattende video hieronder: Continue reading