Blogs en info

Basis en algemene info

Een goed begin om een basis genetica onder de knie te krijgen is het boekje Genetica van de start to know serie uit EOS.  Ook de site dit is biotechnologie, een  initiatief van  Kennislink en Watisgenomics, is een goede start om een basiskennis omtrent biotechnologie in het algemeen en meer specifiek agrobiotech op te doen.

Blogs 

Een blog/site die specifiek over genetische modificatie en landbouw gaat is biofortified de site van Frank N. Foode. De site wordt op volledig vrijwillige basis geschreven door studenten, professoren en gast experten en tracht op haar manier zo goed als mogelijk feitelijke informatie te voorzien en de nodige inhoudelijke discussie’s aan te wakkeren. Daarnaast zijn deze mensen volop bezig met het aanleggen van de Biofortified GENetic Engineering Risk Atlas (GENERA). Dit is een database van peer-reviewed wetenschappelijke publicaties omtrent de veiligheid van genetische gemodificeerde gewassen. Het is de bedoeling om op termijn de reeds meer dan 300 artikels die in die context geschreven werden in de atlas te integreren. Mensen die nog steeds denken dat genetische gemodificeerde gewassen te weinig getest worden/zijn kunnen hier het tegendeel komen ontdekken! Reeds 351 dergelijke artikels zijn hier in de genera lijst samengebracht, de onafhankelijke genera lijst is misschien ook wel een leuke plaats om te starten omdat deze lijst “maar” 123 artikels bevat die echter wel allen met volledig onafhankelijke fondsen tot stand kwamen. In de laatste 2 jaar werden ongeveer 50 nieuwe studies aan de lijst toegevoegd, dus gemiddeld om de 2 weken komt er een nieuwe studie bij.

David Tribe is als toegepaste geneticus werkzaam aan de universiteit van Melbourne en schrijver van de blog GMOpundit. De man is geïnteresseerd in het aan het licht brengen van misbruik van wetenschap en het correct informeren van mensen. Dat is dan ook hetgeen hij met zijn blog tracht te bereiken. Hij post daar interessante artikels, nieuws en legt uit waar bepaalde organisaties/mensen de bal misslaan. Het grootste deel van zijn posts gaan over genetische modificatie en daaraan gerelateerde onderwerpen. Op zijn blog vind je ook een heel interessante post die heel wat studies en artikels rond de veiligheid van ggo’s bundelt.

Daarnaast vind je natuurlijk nog heel wat blogs van mensen die af en toe, maar lang niet specifiek over ggo’s bloggen. Zo vinden we hier een de blog van de schrijfster van Tomorrow’s table, professor Pamela Ronald, hier een skeptical vegan, de blog van een landbouwwetenschapper, van een wetenschapper uit Florida en een Franstalige blog. Deze lijst zal meer dan wss de komende maanden wel nog wat langer worden!

Academics review

Een van de meest interessante initiatieven die zeker niet mogen ontbreken is de site Academics Review. Waar de schrijvers ongefundeerde claims tegen een peer reviewed licht houden en kijken in hoeverre die claims recht blijven staan als ze getoetst worden aan de wetenschappelijke methode. Een van hun mooiste projecten was dat rond het boek “genetic roulette” van Jeffrey Smith. In dit boek tracht Jeffrey Smith zijn publiek op een “wetenschappelijke” manier via 65 claims te overtuigen van het gevaar van genetische gemodificeerde gewassen. Onder die 65 claims bevinden zich enkele van de meest gekende en dus ook vaakst misbruikte mythes die je geregeld over ggo’s hoort. Puntje voor puntje wordt via eenzelfde opbouw als door Jeffrey Smith gebruikt in zijn boek, zijn claims vergeleken met de wetenschappelijke literatuur. Daarbij worden alle 65 claims die hij in dit boek maakt een voor een inhoudelijk weerlegd. Dit is dan ook een ideale bron van info als er weer eens iemand met dergelijke onzin komt afdraven.

Wetenschappelijke artikels

Als je nu zin hebt om de wetenschappelijke literatuur zelf te gaan doorspartelen, te gaan opzoeken en te raadplegen kun je die zoektocht best starten in Pubmed, Sciencedirect of Google Scholar.

Boeken

Is de combinatie biologische landbouw en ggo’s echt zo onmogelijk als vaak wordt voorgesteld? Volgens Pamela Ronald, een prof genetica en haar man, Raoul Adamchak, een biologisch boer, zeker niet. Volgens hen zijn net die 2 zaken (zowel biologische landbouw ALS genetische modificatie) noodzakelijk om aan de toekomstige noden in de landbouw te voldoen op een duurzame manier. Het waarom lees je in hun meer dan interessante boek, Tomorrow’s Table: Organic Farming, Genetics, and the Future of Food!

‘De mens als God’ van Mark Lynas bespreekt en populariseert de negen planetary boundaries, een concept van het Stockholm Resilient Centre en daarbij rekent hij ook af met zijn eigen verleden in de milieubeweging. Op die manier past hij in het rijtje van pragmatische ecologisten die de milieubeweging achter zich gelaten hebben zoals Steward Brand en George Monbiot. Het eerste hoofdstuk van het boek kan hier gedownload worden. Het boek gaat onder andere in op hoe moderne technieken weldegelijk gebruikt kunnen worden om van deze planeet een duurzamere wereld te maken, ook genetische modificatie komt sterk aan bod. Het boek is zowel in het Engels als het Nederlands beschikbaar.

‘De wil van Technologie’ van Kevin Kellly is een boek waarin de auteur dieper ingaat op het fenomeen technologie, wat hij dan ook in zijn boek binnenste buiten keert en waar hij een verbluffende visie over aanhoudt. Volgens hem is technologie, of ‘technium’ zoals hij het benoemt, de voortzetting van de evolutie of evolutie van de evolutie. Kevin Kelly besteedt uitgebreid aandacht aan de rol van landbouw, genetische modificatie en gentechnologie. Verder bekritiseert hij het voorzorgsprincipe en formuleert hij alternatieven. De man zelf haalde veel van zijn inspiratie door zijn jarenlange doorkruising van Azië en de tijd die hij bij de Amish doorbracht. Het boek kan hier besteld worden in het Nederlands, waar je ook een proefhoofdstuk  kan downloaden.