Agent Orange Corn

In de niet zo verre toekomst zal er een nieuwe herbicide resistente maïssoort op de markt komen, resistent tegen het herbicide 2,4 D. Bepaalde mensen en organisaties wensen deze maïs te omschrijven als “Agent Orange Corn”. Dat ze daarmee een loopje nemen met de waarheid blijkt hen duidelijk niet te deren. Op het internet vind je deze verwijzing meer en meer terug op blogs/nieuwssites (lange versie van een De Morgen artikel), maar ook op sites van verschillende organisaties.

Agent orange was een ontbladeringsmiddel dat tijdens de Vietnam oorlog werd ingezet en tot ware tragedies leidde en ongeveer 400 000 burgerslachtoffers maakte. Dit is dus geen rondje minimalisering van het gevaar en het leed dat Agent Orange berokkend heeft. Het leed berokkend door het sproeien van dit product is veelvuldig gedocumenteerd en staat hier dus ook helemaal niet ter discussie.

Agent orange, het ontbladeringsmiddel, was een 50:50 mengeling van 2 herbiciden. Het eerste was 2,4 D, het andere was 2,4,5 T. In 1969 bleek dat het herbicide 2,4,5 T gecontamineerd was met een dioxine (2,3,7,8 tetrachlorodibenzodioxin (TCDD)), deze laatste molecule bleek verantwoordelijk voor het verwoestende effect op de menselijke gezondheid en wordt soms zelfs omschreven als de meest dodelijke molecule ooit door de mens gemaakt. Dit giftige dioxine ontstond bij de productie van 2,4,5 T in faciliteiten waarbij de temperatuur niet goed onder controle gehouden kon worden.

Het is dus een leugen om een 2,4 D resistente maïs te omschrijven als “Agent Orange corn” of “even gevaarlijk als Agent Orange”. Sommige tegenstanders van ggo’s zullen aanhalen dat het echter toch klopt als ze zeggen dat 2,4 D een onderdeel van Agent orange was en er dus niets mis mee is om dat op die manier aan te klagen. Ook dit getuigt echter van opzettelijke misleiding. Het toont in de eerste plaats aan dat men niet op de hoogte is van het feit dat de oorzaak van het vele leed dat Agent Orange aanrichtte gezocht dient te worden in de aanwezigheid van het dioxine, daarnaast wijst het ook op een totaal gebrek aan nuance en zin voor realisme, er zat bv. ook water in Agent Orange… Ja, 2,4 D was deel van Agent Orange, maar het was niet de stof die Agent Orange tot een gevaar voor de gezondheid maakte in de jaren 60, met de gevolgen die we allemaal jammergenoeg kennen.

Men zal er echter niet onderuit kunnen, deze term zal te pas en te onpas gebruikt worden om in de komende jaren ggo’s in diskrediet te brengen. De mens is nu eenmaal makkelijk bang te maken en angst verkoopt. Organisaties en personen die deze term echter wensen te gebruiken, gebruiken moedwillig angstzaaierij en misleiding om hun politieke of ideologische agenda door te drukken.

2,4 D is een veel gebruikt herbicide dat omschreven wordt als een matig toxische stof en is een van de meest gebruikte herbicides in de tuin en op graanvelden omdat het specifiek werkzaam is tegen 2-zaadlobbigen en dus op gazon en graan geen effect heeft. Maar zoals altijd bij pesticiden en eigenlijk alle chemische stoffen, it’s all about the dose! Voorzichtigheid is dus steeds geboden!