About

De landbouw staat in de komende decennia voor enorme uitdagingen. Een mooi overzicht van deze uitdagingen vallen te zien in deze uiterst interessante TEDx van Jonathan Foley.

Om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en een duurzame landbouw tot stand te brengen bestaat er geen wondermiddel, wat sommigen ook mogen beweren, nog  één aanpak die alle problemen zal oplossen. Zaken die men onder de ruime noemer agro-ecologische toepassingen kan plaatsen, zullen in de toekomst een belangrijke rol spelen.  Maar ook moderne genetica, biotechnologie en bijgevolg ggo’s kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren in het tot stand brengen van nieuwe gewas variëteiten. Een mooie lezing over de verduurzaming van de landbouw en de mogelijke wisselwerking tussen agro-ecologie enerzijds en biotechnologie anderzijds werd gegeven door Pamela Ronald. Zij zelf is professor in de genetica, haar man biologisch boer. Een vreemde combinatie op het eerste zicht, maar hun ervaringen en wederzijds begrip leidden tot een pracht van een boek, Tomorrows table. 

Het tweede deel vind je hier. Beide lezingen waren een van de verschillende inspiratiebronnen die tot deze blog geleid hebben. Er wordt namelijk gigantisch veel onzin en bagger geschreven als het op ggo’s aankomt. Zolang die onzin de leidraad blijft voor velen die een anti-ggo standpunt innemen, kan er nooit een duurzaam en intellectueel eerlijk debat aangaande de toekomstige landbouw plaatsvinden. Dan blijft het een verziekt welles nietes spel, waar iedereen, behalve een handvol NGO’s en multinationals de enige winnaars zijn. Deze blog is voor mij in de eerste plaats een naslagwerk van zaken die gepubliceerd worden en die me in deze context interessant lijken. Als ik eens wat meer tijd heb, probeer ik een aantal zaken in een groter geheel te plaatsen. Zie achtergrondinformatie, ggo-mythes… in het menu bovenaan. Tijd is echter hetgeen me jammergenoeg meestal ontbreekt, dit is en blijft wat vrijetijdsbesteding…

In het dagelijkse leven doe ik als bio-ingenieur fundamenteel bio-informatica onderzoek naar (micro) peptiden in modelorganismen zoals de fruitvlieg en  de muis. In de verste verte niets dat ook maar iets te zien heeft met ggo’s. Vandaar ook dat het hier geregeld een aantal weken stil wordt. Dan heb ik het weer al eens te druk om me hiermee bezig te houden…